ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Marinco

Marinco has set the standard in AC power supply for the Marine and RV industries. Our shorepower cords, inlets, and adapters are built to withstand the harshest environments. Marinco is also a leading supplier of wiper systems, spotlights and horns to the marine industry.

PRODUCTS
Battery Management, DC Power Connections, Horns, Lighting, Power Conversion, Shore Power, Ventilation, Wiper Systems

Website:
https://www.marinco.com/

Catalogue:
http://www.delzer.com/oneasg/MAR_CAT_003 

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า

16A/230V Shore Power Connector Cover

฿1,144.00 รวมภาษี

32A,64A Shore Power Connector Cover

฿2,019.00 รวมภาษี

12V SeaLink Connectors

Industry Standard 12V Plugs and Sockets, but with Marinco's SeaLink design quality for the Marine Environment
จาก ฿582.00 รวมภาษี

USB Charging Sockets

Add USB sockets powered from your 12V or 24V battery power to keep your latest portable electronics charged while on the water.
จาก ฿964.00 รวมภาษี

3-Wire 70A Connectors

High Power DC Charging/Trolling Motor Plugs and Sockets.
จาก ฿1,541.00 รวมภาษี

3-Wire 40A ConnectPro

ConnectPro 3-Wire DC Charging/Trolling Motor Plugs and Sockets.
จาก ฿1,055.00 รวมภาษี

2-Wire 40A ConnectPro

ConnectPro 2-Wire DC Charging/Trolling Motor Plugs and Sockets.
จาก ฿1,068.00 รวมภาษี

1.5 Waterproof Wiper Motors

จาก ฿14,185.00 รวมภาษี

2.5 Waterproof Wiper Motors

จาก ฿14,559.00 รวมภาษี

1000 Waterproof Wiper Motors

จาก ฿11,192.00 รวมภาษี

3000 Waterproof Wiper Motors

จาก ฿11,168.00 รวมภาษี

MRV Wiper Motors

จาก ฿10,674.00 รวมภาษี

WMW Wiper Motor

จาก ฿7,535.00 รวมภาษี

STD Wiper Motor

จาก ฿7,271.00 รวมภาษี

Wiper Motor, 2.5 Series, 12V, 2.5" Shaft, 80 Degree

฿16,244.00 รวมภาษี

Wiper Motor, 1.5 Series, 12V, 1.5" Shaft, 80 Degree

฿14,185.00 รวมภาษี

Wiper Motor, 1.5 Series, 12V, 2.5" Shaft, 80 Degree

฿14,185.00 รวมภาษี

1000 Series Wiper Kit, 12V, 2.5 Shaft, 80 Degree

฿13,731.00 รวมภาษี

Wiper Motor, MRV, 12V, 1.5" Shaft, 80 Degree

฿11,885.00 รวมภาษี

Wiper Motor, MRV, 12V, 1.5" Shaft, 110 Degree

฿11,885.00 รวมภาษี

Wiper Motor, MRV, 12V, 2.5" Shaft, 80 Degree

฿10,674.00 รวมภาษี

Wiper Motor, MRV, 12V, 2.5" Shaft, 110 Degree

฿12,545.00 รวมภาษี

Wiper Motor, MRV, 24V, 2.5" Shaft, 110 Degree

฿11,885.00 รวมภาษี

Wiper Motor, MRV, 12V, 3.5" Shaft, 80 Degree

฿11,885.00 รวมภาษี

Wiper Motor, MRV, 12V, 3.5" Shaft, 110 Degree

฿11,885.00 รวมภาษี

Wiper Motor, WMW, 12V, 2.5" Shaft, 110 Degree

฿7,535.00 รวมภาษี

Wiper Motor, STD, 12V, 2.5" Shaft, 80 Degree

฿7,271.00 รวมภาษี

Marinco Premier Wiper Arms

Made of Premium Heavy Duty Stainless Steel with optional washer nozzles integrated.
จาก ฿4,891.00 รวมภาษี

Marinco Deluxe Wiper Arms

Made of Stainless Steel with optional Washer Kits available to fit.
จาก ฿1,755.00 รวมภาษี

Marinco Deluxe Wiper Blades

Deluxe blades have stainless steel frame construction and high-end silicone rubber squeegees. This style has a multiple frame construction, allowing for equal pressure of the entire length of the blade and silicone rubber squeegees that are durable and create a smoother wiping motion.
จาก ฿1,056.00 รวมภาษี

Marinco Hybrid Wiper Blades

Hybrid blades are designed from a multi-material construction of an electro coated galvanized steel frame, with a durable polycarbonate shell. This along with a graphite-coated natural rubber squeegee make this an excellent marine grade construction.
จาก ฿794.00 รวมภาษี