ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

 • Easily powers 22" x 22" deluxe arm/blade combinations, or a 20" x 20" premier arm/blade combination at sweep sets of 80° or less
 • Factory pre-set sweep of 80° or 110° adjustable from 40° to 110° in 10° increments
 • 0.625" diameter shaft (16 mm) • Available in three (3) shaft lengths: 1.5", 2.5" and 3.5" (includes .5" length of knurled arm fitting)
 • Corrosion-resistant casing
 • Heavy-duty motor with right angle drive
 • Two-speed motor, can be operated as one speed
 • Solid brass knurled drive nut with brass and stainless steel drive shaft
 • Adjustable right or left self parking, coast to park
 • Retail version includes 5A fuse and holder
 • Stainless steel fasteners and mounting bracket
 • Use with three-position switch (not included)
 • Compact size – 7.625" L x 4" W x 2" D
 • Stall torque: 109 in-lbs (125 kgf/cm: 12.3 Nm)
 • Stall current: 11.5A–13.0A
 • No load current: 0.5A–1.2A
 • Easily powers 22" x 22" deluxe arm/blade combinations, or a 20" x 20" premier arm/blade combination at sweep sets of 80° or less
 • Factory pre-set sweep of 80° or 110° adjustable from 40° to 110° in 10° increments
 • 0.625" diameter shaft (16 mm) • Available in three (3) shaft lengths: 1.5", 2.5" and 3.5" (includes .5" length of knurled arm fitting)
 • Corrosion-resistant casing
 • Heavy-duty motor with right angle drive
 • Two-speed motor, can be operated as one speed
 • Solid brass knurled drive nut with brass and stainless steel drive shaft
 • Adjustable right or left self parking, coast to park
 • Retail version includes 5A fuse and holder
 • Stainless steel fasteners and mounting bracket
 • Use with three-position switch (not included)
 • Compact size – 7.625" L x 4" W x 2" D
 • Stall torque: 109 in-lbs (125 kgf/cm: 12.3 Nm)
 • Stall current: 11.5A–13.0A
 • No load current: 0.5A–1.2A
รูปภาพของ Wiper Motor, MRV, 12V, 1.5" Shaft, 80 Degree
Wiper Motor, MRV, 12V, 1.5" Shaft, 80 Degree
SKU: ITA017399
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 34001, 38001
฿11,885.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Wiper Motor, MRV, 12V, 1.5" Shaft, 110 Degree
Wiper Motor, MRV, 12V, 1.5" Shaft, 110 Degree
SKU: ITA017402
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 34011, 38011
฿11,885.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Wiper Motor, MRV, 12V, 2.5" Shaft, 80 Degree
Wiper Motor, MRV, 12V, 2.5" Shaft, 80 Degree
SKU: ITA017398
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 34000, 38000
฿10,674.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Wiper Motor, MRV, 12V, 2.5" Shaft, 110 Degree
Wiper Motor, MRV, 12V, 2.5" Shaft, 110 Degree
SKU: ITA017401
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 34010, 38010
฿12,545.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Wiper Motor, MRV, 24V, 2.5" Shaft, 110 Degree
Wiper Motor, MRV, 24V, 2.5" Shaft, 110 Degree
SKU: ITA017404
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 34210
฿11,885.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Wiper Motor, MRV, 12V, 3.5" Shaft, 80 Degree
Wiper Motor, MRV, 12V, 3.5" Shaft, 80 Degree
SKU: ITA017400
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 34005, 38005
฿11,885.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Wiper Motor, MRV, 12V, 3.5" Shaft, 110 Degree
Wiper Motor, MRV, 12V, 3.5" Shaft, 110 Degree
SKU: ITA017403
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 34015
฿11,885.00 รวมภาษี