ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Mastervolt

This capacity to innovate is what truly sets Mastervolt apart. Mastervolt leads the marine and mobile industries in autonomous power solutions. Technologically advanced Lithium Ion batteries and fully integrated power conversion equipment provide off-grid power whether on the water or on the road.

PRODUCTS
Alternators & Regulators, Batteries, Battery Chargers, Digital Control & Monitoring, Inverter / Chargers, Inverters, Transformers

Website:
https://www.mastervolt.com/

Catalogue:
https://www.delzer.com/powerproducts/mas_cat_003/

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า

AC Master 12/1000 (Schuko)

€580.85 รวมภาษี

AC Master 12/1500 (Schuko)

€868.66 รวมภาษี

AC Master 12/2000 (Schuko)

€1167.58 รวมภาษี

AC Master 12/2500 (Schuko)

€1465.23 รวมภาษี

AC Master 12/3500

€1931.50 รวมภาษี

AC Master 12/700 (Schuko)

€455.15 รวมภาษี

AC Master 24/1000 (Schuko)

€580.85 รวมภาษี

AC Master 24/1500 (Schuko)

€868.66 รวมภาษี

AC Master 24/2000 (Schuko)

€1167.58 รวมภาษี

AC Master 24/2500 (Schuko)

€1465.23 รวมภาษี

AC Master 24/300, universal socket

€262.76 รวมภาษี

AC Master 24/500, universal socket

€292.12 รวมภาษี

AC Master 24/700 (Schuko)

€455.15 รวมภาษี

AC power analyser

The AC Power Analyser is a multifunctional measuring device which can visualize the AC current and AC voltage, frequency, Cos Phi and power inside the system.
€531.55 รวมภาษี

ChargeMaster 12/10, (IP65)

€207.47 รวมภาษี

ChargeMaster 12/15-2

€251.92 รวมภาษี

ChargeMaster 12/25-3

€413.90 รวมภาษี

ChargeMaster 12/35-3

€765.80 รวมภาษี

ChargeMaster 12/50-3

€845.99 รวมภาษี

ChargeMaster 24/100-3

the ChargeMaster 24/100-3 has been discontinued and replaced with the new Chargemaster Plus 24/110-2
€2494.54 รวมภาษี

ChargeMaster 24/12-3

€462.94 รวมภาษี

ChargeMaster 24/20-3

€699.00 รวมภาษี

ChargeMaster 24/30-3

€914.65 รวมภาษี

ChargeMaster 24/6, (IP65)

€239.91 รวมภาษี

DC Distribution 500, monitored fuse box, incl. 4 ANL fuses + 1 spare

The DC Distribution 500 is the smallest distribution model available. It connects up to four DC devices, such as a battery charger, inverter, alternator and solar panels.
€377.36 รวมภาษี

DC Master 12/12-3A (Isolated)

€118.93 รวมภาษี

DC Master 12/12-6A (Isolated)

€220.49 รวมภาษี

DC Master 12/24-3A

€194.55 รวมภาษี

DC Master 12/24-7A

€238.62 รวมภาษี

DC Master 24/12-12A

€105.52 รวมภาษี

DC Master 24/12-12A (Isolated)

€184.69 รวมภาษี

DC Master 24/12-24A

€252.80 รวมภาษี

DC Master 24/12-24A (Isolated)

€404.61 รวมภาษี

DC Master 24/12-3A

€52.12 รวมภาษี

DC Master 24/12-3A (Isolated)

€95.93 รวมภาษี

DC Master 24/12-50A

€720.48 รวมภาษี

DC Master 24/12-6A

€73.52 รวมภาษี

DC Master 24/12-6A (Isolated)

€126.66 รวมภาษี

DC Master 24/24-3A (Isolated)

€180.25 รวมภาษี

DC Master 24/24-7A (Isolated)

€394.21 รวมภาษี

DC Master 48/12-20A

€394.21 รวมภาษี

DC Master 48/12-6A

€239.91 รวมภาษี

DC Master 48/12-9A

€238.62 รวมภาษี

Digital AC 1x6A

Switches all AC loads, no matter where they are. Loads up to 6A can be directly switched, higher loads should be switched via an external relay.
€182.80 รวมภาษี

Digital DC 10x10A

As the pinnacle of system intelligence, the Mastervolt Digital DC 10x10A has ten 10A outputs for all functions including lighting, pumps, electronics, etc.
€822.67 รวมภาษี

Digital Input (4 input channels)

Connect up to four switches to the MasterBus network. Delivery includes connection cables.
€182.80 รวมภาษี

EasyView 5 Colour Touch Screen Monitor

Waterproof System Monitor with 'daylight readable' display and intuitive touchscreen
€382.47 รวมภาษี

Mac 24/12-20 – 20 A

€312.70 รวมภาษี