ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

 • Fully sealed powder coated aluminum waterproof base and housing
 • Powers a 22" Deluxe arm and 22" Deluxe blade combination or a 20" Premier arm and 20" Deluxe blade combination
 • Available in three (3) shaft lengths: 1.5" and 2.5" (includes .5" length of knurled arm fitting)
 • Factory pre-set sweep angles of 80° or 110°, with easy adjustment to 45° or 60°
 • Chrome plated solid brass knurled drive nut with brass and stainless steel drive shaft
 • Two-speed motor
 • Sealed 6" wire leads, 16 AWG
 • Adjustable right or left self parking
 • 0.625" diameter shaft (16 mm)
 • Available in 12V
 • Coast to park
 • RF shielded circuitry
 • Retail version includes 5A fuse and holder (operating switch not included)
 • Measures approximately 7.75" L x 4" W x 2.75" D (see below for detailed dimensional drawings)
 • Stall torque: 109 in-lbs (125 kgf/cm; 12.3 Nm)
 • Stall current: 11.5A–13.0A
 • No load current: 0.5A–1.2A
 • Replaces AFI 2000 motor
 • Fully sealed powder coated aluminum waterproof base and housing
 • Powers a 22" Deluxe arm and 22" Deluxe blade combination or a 20" Premier arm and 20" Deluxe blade combination
 • Available in three (3) shaft lengths: 1.5" and 2.5" (includes .5" length of knurled arm fitting)
 • Factory pre-set sweep angles of 80° or 110°, with easy adjustment to 45° or 60°
 • Chrome plated solid brass knurled drive nut with brass and stainless steel drive shaft
 • Two-speed motor
 • Sealed 6" wire leads, 16 AWG
 • Adjustable right or left self parking
 • 0.625" diameter shaft (16 mm)
 • Available in 12V
 • Coast to park
 • RF shielded circuitry
 • Retail version includes 5A fuse and holder (operating switch not included)
 • Measures approximately 7.75" L x 4" W x 2.75" D (see below for detailed dimensional drawings)
 • Stall torque: 109 in-lbs (125 kgf/cm; 12.3 Nm)
 • Stall current: 11.5A–13.0A
 • No load current: 0.5A–1.2A
 • Replaces AFI 2000 motor
รูปภาพของ Wiper Motor, 1.5 Series, 12V, 1.5" Shaft, 80 Degree
Wiper Motor, 1.5 Series, 12V, 1.5" Shaft, 80 Degree
SKU: ITA017433
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 71081
฿14,185.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Wiper Motor, 1.5 Series, 12V, 1.5" Shaft, 110 Degree
Wiper Motor, 1.5 Series, 12V, 1.5" Shaft, 110 Degree
SKU: ITA017431
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 71011
฿14,185.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Wiper Motor, 1.5 Series, 12V, 2.5" Shaft, 80 Degree
Wiper Motor, 1.5 Series, 12V, 2.5" Shaft, 80 Degree
SKU: ITA017434
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 71082, 71182
฿14,185.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Wiper Motor, 1.5 Series, 12V, 2.5" Shaft, 110 Degree
Wiper Motor, 1.5 Series, 12V, 2.5" Shaft, 110 Degree
SKU: ITA017432
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 71012, 71112
฿14,185.00 รวมภาษี