ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

 • Powers 18" Deluxe arm and 18" Deluxe blade combination at sweep sets of 80° or less (not compatible with pantograph arms)
 • Powers 16" Deluxe arm and 16" Deluxe blade combinations at a sweep set of 110° (not compatible with pantograph arms)
 • Factory pre-set sweep of 80° or 110° adjustable to 50°, 65°, 80°, or 110°
 • 0.625" diameter shaft (16 mm)
 • Fully sealed waterproof housing made of UV stabilized, high-temperature, high-impact thermoplastic
 • 12V heavy-duty motor with anti-rotation drive shaft
 • Knurled drive shaft and solid brass arm drive nut
 • Coast to park with adjustable right or left self parking
 • Retail version includes 5A fuse and holder (on/off switch not included)
 • RF shielded circuitry
 • Weight: 1.75 lbs
 • Available in two (2) shaft lengths: 1.5" and 2.5" (includes .5" length of knurled arm fitting)
 • Measures approximately 6.625" L x 3.375" W x 2" D
 • Stall torque: 55 in-lbs (63 kgf/cm; 6.2 Nm)
 • Stall current: 9.8A–10.0A
 • No load current: 0.8A–1.2A
 • Powers 18" Deluxe arm and 18" Deluxe blade combination at sweep sets of 80° or less (not compatible with pantograph arms)
 • Powers 16" Deluxe arm and 16" Deluxe blade combinations at a sweep set of 110° (not compatible with pantograph arms)
 • Factory pre-set sweep of 80° or 110° adjustable to 50°, 65°, 80°, or 110°
 • 0.625" diameter shaft (16 mm)
 • Fully sealed waterproof housing made of UV stabilized, high-temperature, high-impact thermoplastic
 • 12V heavy-duty motor with anti-rotation drive shaft
 • Knurled drive shaft and solid brass arm drive nut
 • Coast to park with adjustable right or left self parking
 • Retail version includes 5A fuse and holder (on/off switch not included)
 • RF shielded circuitry
 • Weight: 1.75 lbs
 • Available in two (2) shaft lengths: 1.5" and 2.5" (includes .5" length of knurled arm fitting)
 • Measures approximately 6.625" L x 3.375" W x 2" D
 • Stall torque: 55 in-lbs (63 kgf/cm; 6.2 Nm)
 • Stall current: 9.8A–10.0A
 • No load current: 0.8A–1.2A
รูปภาพของ Wiper Motor, 1000 Series, 12V, 1.5" Shaft, 80 Degree
Wiper Motor, 1000 Series, 12V, 1.5" Shaft, 80 Degree
SKU: ITA017412
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 36180
฿11,192.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Wiper Motor, 1000 Series, 12V, 1.5" Shaft, 110 Degree
Wiper Motor, 1000 Series, 12V, 1.5" Shaft, 110 Degree
SKU: ITA017409
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 36110, 36111
฿11,192.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Wiper Motor, 1000 Series, 12V, 2.5" Shaft, 80 Degree
Wiper Motor, 1000 Series, 12V, 2.5" Shaft, 80 Degree
SKU: ITA017418
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 37180, 37181
฿11,192.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Wiper Motor, 1000 Series, 12V, 2.5" Shaft, 110 Degree
Wiper Motor, 1000 Series, 12V, 2.5" Shaft, 110 Degree
SKU: ITA017415
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 37110, 37111
฿11,192.00 รวมภาษี
1000 Series Wiper Kit, 12V, 2.5 Shaft, 80 Degree
SKU: ITA017414
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 37100
฿13,731.00 รวมภาษี
1000 Series Wiper Kit, 12V, 2.5” Shaft, 110 Degree
SKU: ITA017420
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 37200
฿13,731.00 รวมภาษี