ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Marinco Deluxe Wiper Arms

Made of Stainless Steel with optional Washer Kits available to fit.
ผู้ผลิต: Marinco
  • All arms are stainless steel
  • Arm has “articulating/ bend-back” feature
  • Motor shaft mounting has additional set screw clamping

Pantographic Arms:

  • For Use with 2.5, 1.5 and MRV Motors
  • All arms are stainless steel
  • Arm has “articulating/ bend-back” feature
  • Motor shaft mounting has additional set screw clamping

Pantographic Arms:

  • For Use with 2.5, 1.5 and MRV Motors
รูปภาพของ Wiper Arm, Deluxe Stainless Steel Single, 6.75"-10.5" Adjustable
Wiper Arm, Deluxe Stainless Steel Single, 6.75"-10.5" Adjustable
SKU: ITA017476
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 33006A, 33106A
฿1,755.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Wiper Arm, Deluxe Stainless Steel Single, 10"-14" Adjustable
Wiper Arm, Deluxe Stainless Steel Single, 10"-14" Adjustable
SKU: ITA017477
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 33007A, 33107A
฿1,827.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Wiper Arm, Deluxe Black Stainless Steel Single, 10"-14" Adjustable
Wiper Arm, Deluxe Black Stainless Steel Single, 10"-14" Adjustable
SKU: ITA017479
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 33012A
฿1,827.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Wiper Arm, Deluxe Stainless Steel Single, 14"-20" Adjustable
Wiper Arm, Deluxe Stainless Steel Single, 14"-20" Adjustable
SKU: ITA017478
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 33010A, 33110A
฿2,058.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Wiper Arm, Deluxe Black Stainless Steel Single, 14"-20" Adjustable
Wiper Arm, Deluxe Black Stainless Steel Single, 14"-20" Adjustable
SKU: ITA017480
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 33014A, 33114A
฿2,058.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Wiper Arm, Deluxe Black Stainless Steel Single, 18"-24" Adjustable
Wiper Arm, Deluxe Black Stainless Steel Single, 18"-24" Adjustable
SKU: ITA017491
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 33070A, 33170A
฿2,184.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Wiper Arm, Deluxe Black Stainless Steel Pantographic, 12"-17" Adjustable
Wiper Arm, Deluxe Black Stainless Steel Pantographic, 12"-17" Adjustable
SKU: ITA017489
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 33032A, 33132A
฿3,184.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Wiper Arm, Deluxe Black Stainless Steel Pantographic, 17"-22" Adjustable
Wiper Arm, Deluxe Black Stainless Steel Pantographic, 17"-22" Adjustable
SKU: ITA017490
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 33037A, 33137A
฿3,557.00 รวมภาษี