ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Star Brite Premium Teak Brightener Step 2

Brightens teak and other fine woods. Highlights wood grain and enhances warm natural color. Use as the second step in the restoration of grey weathered teak.
ผู้ผลิต: Star brite

Features

  • Brightens teak and other fine woods.
  • Highlights wood grain and enhances warm natural color.
  • Use as the second step in the restoration of grey weathered teak.
  • Easy to use - just apply and rinse.
  • No rubbing or scrubbing required.

Directions

If wood is dirty and/or stained, first treat with Star brite Premium Teak Cleaner. Shake well.

Apply with sponge, cloth or brush in direction of wood grain. Allow to remain on surface for 5 minutes then rinse thoroughly with fresh water. For best results, use when temperature is over 50°F. Use of rubber gloves is recommended. Immediately rinse off spills and drips from surfaces not being treated. To preserve and protect cleaned wood, apply Star brite Premium Golden Teak Oil or Tropical Teak Oil Sealer.

Features

  • Brightens teak and other fine woods.
  • Highlights wood grain and enhances warm natural color.
  • Use as the second step in the restoration of grey weathered teak.
  • Easy to use - just apply and rinse.
  • No rubbing or scrubbing required.

Directions

If wood is dirty and/or stained, first treat with Star brite Premium Teak Cleaner. Shake well.

Apply with sponge, cloth or brush in direction of wood grain. Allow to remain on surface for 5 minutes then rinse thoroughly with fresh water. For best results, use when temperature is over 50°F. Use of rubber gloves is recommended. Immediately rinse off spills and drips from surfaces not being treated. To preserve and protect cleaned wood, apply Star brite Premium Golden Teak Oil or Tropical Teak Oil Sealer.

รูปภาพของ Star Brite Premium Teak Brightener, 473 ml
Star Brite Premium Teak Brightener, 473 ml
SKU: ITA033338
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Star Brite: 81516, BLA: 265636
€21.41 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Star Brite Premium Teak Brightener, 946 ml
Star Brite Premium Teak Brightener, 946 ml
SKU: ITA033339
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Star Brite: 81532, BLA: 265637
€28.80 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Star Brite Premium Teak Brightener, 3.78 Ltr
Star Brite Premium Teak Brightener, 3.78 Ltr
SKU: ITA033337
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Star Brite: 81500, BLA: 265635
€74.05 ไม่รวมภาษี