ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Star Brite Premium Golden Teak Oil Step 3

Star brite Premium Golden Teak Oil is the finest sealer/preserver/finish for marine teak and other fine woods. Star brite uses premium natural oils that are ultra-refined and chemically modified to form high molecular weight polymers that withstand long-term exposure to salt water and harsh weather. Special high-technology additives are blended in to protect the wood from the sun's damaging UV rays. The result is the ultimate treatment for maximum protection and beauty of teak surfaces. Ideal for use on all fine woods and wood furniture.
ผู้ผลิต: Star brite

Features

 • Extra long lasting protection for teak.
 • Gives teak a natural warm golden color.
 • Easy to use, fast drying.
 • Contains ultraviolet absorbers to resist weathering.
 • Lasts 4 to 6 times longer than standard teak oils.
 • Advanced tung oil polymer formula.
 • Sealer/Preserver/Finish for Marine Teak
 • Also ideal for use on teak furniture and other fine woods
 • Ultra-refined oil, polymers and UV inhibitors provide long-lasting protection and beauty
 • Enhances the natural wood grain and color of teak
 • Brings out the natural beauty of all fine woods
 • Delivers a professional-grade finish, even by first-time users
 • Penetrates deep into teak and contains UV inhibitors to protect against Sun's drying effects
 • Easy to apply; Dries quickly

Directions

If wood is dirty and/or weathered, first treat it with Star brite Premium Teak Cleaner and Star brite Premium Teak Brightener. Apply to dry teak surfaces using a clean cloth, sponge or brush. Apply by working in the direction of wood grain to maximize penetration of oil into wood. Wait 5 minutes before wiping treated area with a clean cloth to remove excess oil. Apply a second coat only if wood is extremely porous. Reapply Star brite Premium Golden Teak Oil at the first sign of weathering.

Features

 • Extra long lasting protection for teak.
 • Gives teak a natural warm golden color.
 • Easy to use, fast drying.
 • Contains ultraviolet absorbers to resist weathering.
 • Lasts 4 to 6 times longer than standard teak oils.
 • Advanced tung oil polymer formula.
 • Sealer/Preserver/Finish for Marine Teak
 • Also ideal for use on teak furniture and other fine woods
 • Ultra-refined oil, polymers and UV inhibitors provide long-lasting protection and beauty
 • Enhances the natural wood grain and color of teak
 • Brings out the natural beauty of all fine woods
 • Delivers a professional-grade finish, even by first-time users
 • Penetrates deep into teak and contains UV inhibitors to protect against Sun's drying effects
 • Easy to apply; Dries quickly

Directions

If wood is dirty and/or weathered, first treat it with Star brite Premium Teak Cleaner and Star brite Premium Teak Brightener. Apply to dry teak surfaces using a clean cloth, sponge or brush. Apply by working in the direction of wood grain to maximize penetration of oil into wood. Wait 5 minutes before wiping treated area with a clean cloth to remove excess oil. Apply a second coat only if wood is extremely porous. Reapply Star brite Premium Golden Teak Oil at the first sign of weathering.

รูปภาพของ Star Brite Premium Golden Teak Oil, 473 ml
Star Brite Premium Golden Teak Oil, 473 ml
SKU: ITA033364
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Star Brite: 085116PW, BLA: 265669
€30.00 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Star Brite Premium Golden Teak Oil, 946 ml
Star Brite Premium Golden Teak Oil, 946 ml
SKU: ITA033365
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Star Brite: 085132, BLA: 265670
€44.51 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Star Brite Premium Golden Teak Oil, 3.78 Ltr
Star Brite Premium Golden Teak Oil, 3.78 Ltr
SKU: ITA033363
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Star Brite: 085100, BLA: 265668
€120.18 ไม่รวมภาษี