ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Star Brite Tropical Teak Oil/Sealer

More than just a Teak Oil. This Teak Sealer will help keep your teak looking natural longer than any oil can possibly do.
ผู้ผลิต: Star brite

This is a teak sealer that makes teak almost maintenance free.

Features

 • This is a teak sealer that will outlast any oil or sealer.
 • No drip, no splash formula.
 • Replaces teak oils.
 • Keeps teak from turning black.
 • Very long lasting, even in tropical sun and salt.
 • Only one coat required.

Directions

If wood is grey and/or dirty, first treat with Star brite Teak Cleaner and Star brite Teak Brightener. Shake Tropical Teak Oil/Sealer well before applying. Use a mixing stick to get any of the solids at the bottom of the container into solution. Teak should be completely dry when applying Tropical Teak Oil/Sealer. Apply product with a foam brush using short strokes in the direction of the wood grain. It is important to use even brush strokes to obtain a uniform finish. Always stop application at a natural break point such as a seam. Look over the treated areas to make sure that there are no brush marks or uneven spots. Uneven or poor application can be corrected by rubbing with a clean dry towel in direction of grain before sealer dries. Any spills or drips should be cleaned immediately with mineral spirits on a clean rag. One coat is all that is necessary to obtain the desired colour and wood grain patina.

This is a teak sealer that makes teak almost maintenance free.

Features

 • This is a teak sealer that will outlast any oil or sealer.
 • No drip, no splash formula.
 • Replaces teak oils.
 • Keeps teak from turning black.
 • Very long lasting, even in tropical sun and salt.
 • Only one coat required.

Directions

If wood is grey and/or dirty, first treat with Star brite Teak Cleaner and Star brite Teak Brightener. Shake Tropical Teak Oil/Sealer well before applying. Use a mixing stick to get any of the solids at the bottom of the container into solution. Teak should be completely dry when applying Tropical Teak Oil/Sealer. Apply product with a foam brush using short strokes in the direction of the wood grain. It is important to use even brush strokes to obtain a uniform finish. Always stop application at a natural break point such as a seam. Look over the treated areas to make sure that there are no brush marks or uneven spots. Uneven or poor application can be corrected by rubbing with a clean dry towel in direction of grain before sealer dries. Any spills or drips should be cleaned immediately with mineral spirits on a clean rag. One coat is all that is necessary to obtain the desired colour and wood grain patina.

รูปภาพของ Star Brite Tropical Teak Oil/Sealer - Natural Light, 473 ml
Star Brite Tropical Teak Oil/Sealer - Natural Light, 473 ml
SKU: ITA033380
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Star Brite: 087916, BLA: 265686
€41.80 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Star Brite Tropical Teak Oil/Sealer - Natural Light, 946 ml
Star Brite Tropical Teak Oil/Sealer - Natural Light, 946 ml
SKU: ITA033381
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Star Brite: 087932, BLA: 265687
€58.62 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Star Brite Tropical Teak Oil/Sealer - Clasic Light, 473 ml
Star Brite Tropical Teak Oil/Sealer - Clasic Light, 473 ml
SKU: ITA033382
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Star Brite: 088016, BLA: 265688
€41.80 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Star Brite Tropical Teak Oil/Sealer - Clasic Light, 946 ml
Star Brite Tropical Teak Oil/Sealer - Clasic Light, 946 ml
SKU: ITA033383
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Star Brite: 088032, BLA: 265689
€58.62 ไม่รวมภาษี