ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Shore Power

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า

16A Shore Power Connectors

Marinco 16 Amp, 1-Phase (3-Wires) Shore Plugs & Sockets
จาก ฿2,305.00 รวมภาษี

32A Shore Power Connectors

Marinco 32 Amp, 1-Phase (3-Wires) Shore Plugs & Sockets
จาก ฿4,262.00 รวมภาษี

63A 1-Phase Shore Power Connectors

Marinco 63 Amp, 1-Phase (3-Wires) Shore Plugs, Sockets & Connectors
จาก ฿7,101.00 รวมภาษี

63A 3-Phase Shore Power Connectors

Marinco 63 Amp, 3-Phase (4-Wires) Shore Plugs, Sockets & Connectors
จาก ฿7,045.00 รวมภาษี

100A 3-Pole, 4-Wire Shore Power Connectors

Marinco 100 Amp, 125V/250V, 3-Pole (4-Wires) Shore Plugs, Sockets & Connectors
จาก ฿46,765.00 รวมภาษี

100A 4-Pole, 5-Wire Shore Power Connectors

Marinco 100 Amp, 120V/208V, 4-Pole (5-Wires) Shore Plugs, Sockets & Connectors
จาก ฿52,270.00 รวมภาษี