ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

CZone

What is CZone

 • Founder's Vision
  For over 10 years industry leading digital control and monitoring technology from CZone has revolutionized the control and management of electrical systems in the recreational and light commercial vessel industry, and become established in recreational, specialty and emergency vehicle markets across the globe. CZone provides complete control and monitoring of all electrical circuits through dedicated touch screen interfaces, integrated marine navigation displays, wirelessly via iPad or key fob remote, or remotely via telematics integration.
 • Simplicity
  CZone simplifies your boat or vehicle's onboard electrical system making it easier and more enjoyable.
 • Innovation
  CZone offers system-wide functionality of your onboard systems onto a single screen or wireless device, while offering industry leading integration with suppliers from marine navigation displays, power storage and generation, and appliances like air-conditioning and more.
 • Reliability
  CZone has proven durability, with over 10 years of installations in harsh marine environments through over 200 dedicated boat builders and technical installers.
 • Global Service & Support
  CZone has a broad network of technical dealers and distributors to support the installation and servicing of CZone systems across the globe. Regionally located logistics and technical competency centers ensure the global network is well supported.

CZone is actively being used in various markets and applications

Marine

CZone has an extensive 10-year history of providing innovative digital control and monitoring to some of the leading premium boat builders across the globe. Our partners understand the benefits of CZone for their systems with digital control and monitoring swiftly becoming a standard for any sophisticated vessel.

CZone in Marine Use

Recreational Vehicle

CZone offers the industry leading solution for complete recreational vehicle switching for your smart vehicle. Larger recreational vehicles host complex onboard electrical systems to provide the user with functionality from broad integration for control and monitoring of multiple vehicle systems, to automation of key functions such as power management and storage, and to provide the user with a simple clean and friendly interface.

CZone in Recreational Vehicle and RV use

Specialty & Emergency Vehicle

Vehicle digital control and monitoring automation offers operating efficiency and cost savings. Speedup deployment times with mode selection. Ensure uptime through complete power integration management. Maintain simple, straightforward operation for personnel with easier training and operating instructions, or improve maintenance and configuration standardization easily across a fleet.

CZone in Speciality Vehicle use

CZone Modes

Modes offer a predefined system state at a single touch. Modes will turn on or off specified circuits based on the user's preference and the mode of operation required. Modes can introduce logic to handle functions based specifically for that mode of operation, whether it be integrated components like generator auto-start, or varied lighting configurations. If it needs power, modes can take care of it in a single function.

Complete Control

CZone offers leading system control of onboard systems, from modes selection that transforms the entire system at a single touch, wirelessly via iPad or key fob, or remotely via satellite or data networks. Full direct control is accessible using intuitive touch screen interfaces or through integrated marine Chartplotter & Fishfinder displays, or programmable digital switches for individual or group functions.

Monitoring & System Alarms

CZone digital control and monitoring offers peace of mind by consolidating system information and presenting alarms when things aren't right. Monitor tank level senders, gas or temperature sensors, low power source voltage or reversed polarity. CZone's advanced monitoring ability means no irregularity in the system goes by without you knowing about it. Keep alerted to major system events with onboard alarm notifications.

Reliability

All CZone modules are designed for harsh marine environments. It operates on a NMEA 2000 network making CZone incredibly durable and reliable. Integrated circuit over-limit protection prolongs the life of your electrical system. Manual fuse overrides are incorporated into the CZone modules, so if there is a power failure, critical systems continue to function.

Manual Fuse Overide

CZone Manual Fuse OverideCZone offers built-in redundancy from the digital control and monitoring of system circuits. By changing the position of the fitted blade fuse on any of the CZone Output Interface (OI), Motor Output Interface (MOI) or Combination Output Interface (COI) Modules, the individual circuit can be taken in or out of the CZone system.

Distributed Configuration with Plug & Play Module Replacement

CZone Distributed Configuration

CZone's unique design means the system's configuration and settings are not stored in any single networked device. The Config is distributed to each CZone module meaning that any single or group of modules that becomes damaged or develops a fault will not affect the rest of the system.

Module replacement is simple. After first correctly labelling, placing the required fuses and setting the required dip-switch to match the old module, the connecting of the new CZone module will automatically claim the existing config from the system and you're up and running.

Multiple Levels of Circuit Protection

CZone Multi Levels of Circuit protectionCZone has been engineered to be physically durable and offers leading protection to the various systems and circuits within the vessel or vehicles systems. Initial protection utilises system alarms and trigger functions to offer early detection and resolution to troubles onboard. Quick-blow fusing uses CZone's operating system to detect fault level current or voltage changes spikes and will automatically isolate the circuit digitally. The final layer of defence uses traditional mechanical fuses to physically trigger and isolate a circuit to protect the system components from damage.

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า

6-Way Terminal Block for Output Interface

€49.26 ไม่รวมภาษี

6-Way Terminal Block for Signal and Meter Interfaces

€4.68 ไม่รวมภาษี

8-Way Terminal Block for Meter Interface

€5.81 ไม่รวมภาษี

CZone Cable Gland for Meter Interface

€4.80 ไม่รวมภาษี

CZone Cable Gland for Signal Interface

€2.10 ไม่รวมภาษี

CZone Cable Gland for Switch Control Interface

€2.34 ไม่รวมภาษี

CZone COI Cable Cover

Optional cover for clean finish, covers connectors and cables
€21.27 ไม่รวมภาษี

CZone Seal Boot For Output and Motor Output Interfaces

€6.49 ไม่รวมภาษี

Hole Plug 3.2mm Black

€0.14 ไม่รวมภาษี

Hole Plug 5.0mm Black

€0.29 ไม่รวมภาษี

MasterShunt 500 - CZone

MasterShunt is the heart of every battery powered energy system. This integrated battery monitor shares information about the battery bank with other MasterBus, CZone or NMEA 2000 enabled devices such as battery chargers, inverter/chargers, and displays. No surprises: allowing complete automation of your system, MasterShunt improves comfort, prolongs battery life and extends your runtime.
€353.99 ไม่รวมภาษี

Power Cable for Touch-10 - 2m

€11.91 ไม่รวมภาษี

Mastervolt SmartRemote (Retail)

Compact single device display With the SmartRemote display, checking your Mastervolt or CZone product has never been easier.
€157.57 ไม่รวมภาษี

Czone Masterbus Bridge Interface

The CZone MasterBus Bridge Interface physically connects the MasterBus and CZone networks together, enabling the two networks to communicate and act as one.
€307.50 ไม่รวมภาษี

หน้าจอ Touch, CZone 10

หน้าจออินเตอร์เฟสเกรดพรีเมี่ยม สั่งงานด้วยระบบสัมผัส ขนาด 10" มาในรูปแบบหน้าจอกระจกเรียบใสมีสไตล์ เรียบสวยไม่นูนจากแผงจนเกินงาม
จาก €138.69 ไม่รวมภาษี

จอสัมผัส 5 นิ้ว CZone

หน้าจอทัชสกรีน 5" ทนทานและมี WiFi ในตัวจะทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับ iPad และอุปกรณ์มือถือต่างๆ เพื่อควบคุมระยะไกลได้
จาก €43.04 ไม่รวมภาษี

CZone 2 & 3 Module Smart Harness

จาก €51.17 ไม่รวมภาษี

CZone AC Mains Interface (ACMI)

A sophisticated source selector or transfer switch, the AC Mains Interface enables the user to specify which AC power source is actively supplying power to the ship (generator, inverter, or shore power). Developed for use with the CZone digital control system, but may also be used a stand-alone device.
สอบถามราคา

CZone AC Output Interface (ACOI)

Simplify the way you network, monitor and control onboard AC circuits. The AC Output Interface does it all and provides circuit protection for all onboard AC devices. It is easy to install, configure and operate the digital control system with pre-wired components for quick connections. This gives you a customizable solution to suit unique installation and application needs, including ‘night running’ or ‘at anchor’ as well as control at multiple locations. It has eight outputs (up to 50A each), supports multiple pole designs and multiple separate buss feeds. To make it easy, status
จาก €817.02 ไม่รวมภาษี

COI สวิตช์ดิจิตอลเบรคเอาท์ CZone (DSB)

COI สวิตช์ดิจิตอลเบรคเอาท์ (DSB) เป็นอินเตอร์เฟซสั่งงานระหว่างกล่องอินเตอร์เฟสเอาท์พุตผสม และสวิตช์ดิจิตอล CZone 6 ช่อง (สวิตช์กดหรือ rocker) สวิตช์ดิจิตอลสามารถหรี่ไฟได้และมี LED แบ็กไลท์, เปิดระบบ, รหัสความล้มเหลว และสายต่อเพื่อใช้งานเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง
จาก €45.72 ไม่รวมภาษี

อินเตอร์เฟซสั่งงานชุดผสม CZone (COI)

อินเตอร์เฟซสั่งงานชุดผสม (COI) รวมเอาอินพุตหลายจุดและอุปกรณ์เอาท์พุตต่างๆ มาไว้ในโมดูลเดียว ให้ความกระชับ และทำงานแทนฟิวส์ DC แบบดั้งเดิมได้อย่างชาญฉลาดและ แผงเซอร์กิตเบรคเกอร์ด้วยการควบคุมบนสัญญาณดิจิตอลและเทคโนโลยีตรวจสอบสถานะระบบ
จาก €1436.94 ไม่รวมภาษี

CZone Contact 6

The Contact 6 is a digital control module that can be networked with other CZone products or stand alone. The Contact 6 has six independent channels that are positively or negatively switched and is ideal for smaller marine applications or recreational and specialty vehicles.
จาก €7.06 ไม่รวมภาษี

CZone Control 1

The Control 1 combines multiple input and output devices in to a single module, minimizing installation time, interconnections and footprint. The Control 1 incorporates many of the core features and benefits of the fully featured Combination Output Interface (COI), but has been re-engineered to offer improved cost-per-channel value. The Control 1 features the same rugged design as the fully featured COI with IPX5 water ingress protection and complete mechanical fuse and bypass on all circuits as required by ABYC/CE. Industry standard Deutsch connectors provide "plug and play" installation.
จาก €1067.54 ไม่รวมภาษี

อินเตอร์เฟซวัดค่า CZone (MI)

อินเตอร์เฟซตัววัดค่าต่างๆ รับข้อมูล inputs เซ็นเซอร์ไฟฟ้าจากภายนอกทั้ง AC และ DC เช่น โวลท์ แอมป์, กิโลวัตต์ AC และความจุแบตเตอรี่ DC ในรูปแบบ amp hours และเปอร์เซ็นต์ที่เหลือ สามารถตั้งค่าเตือนได้ไม่ให้ต่ำหรือสูงเกินไป
จาก €397.83 ไม่รวมภาษี

CZone Motor Output Interface (MOI)

The Motor Output Interface has an output pair for controlling DC motors which require a reversal of polarity to change the direction of their mechanical operation. For example, a DC motor for an electric window mechanism will move the window up or down depending on the polarity of the feed to the motor. The MOI also incorporates two standard output channels as found on the OI.
จาก €533.55 ไม่รวมภาษี

CZone Output Interface (OI)

The Output Interface provides an intelligent replacement for traditional circuit breaker and fuse panels. It has six high power, robust output channels which provide the power supply, control and fusing for a circuit as well as integrating many other features such as timers and dimmers. Connection to the unit is simple: a large 6-way plug allows connections to cables of up to 16 mm2 (6 AWG) in size, or multiple smaller conductors. No need for specialized crimp terminals and expensive crimp tools to be carried for terminations to CZone, just a blade screwdriver. A protective flexible boot offers protection to the connections from harsh environment conditions.
จาก €602.10 ไม่รวมภาษี

CZone Push-Button Cable Assembly

Suitable for Switch Control Interface (SCI) and Digital Switch Breakout (DSB) compatible with push buttons.
จาก €6.80 ไม่รวมภาษี

CZone Push-Buttons

Stainless Steel Push Button Switches specifically made to work with the CZone SCI or DSB modules
จาก €22.52 ไม่รวมภาษี

CZone Rocker Switch Cable Assembly

Suitable for Switch Control Interface (SCI) and Digital Switch Breakout (DSB) compatible with rocker switches.
จาก €4.70 ไม่รวมภาษี

CZone Contact 6 PLUS

Utilising proven CZone® digital switching technology the Contact 6 PLUS is a robust and affordable digital switching solution. Featuring 6x 15A solid state ignition protected fused outputs with circuit bypass for system redundancy. The Contact 6 PLUS can be networked into an existing CZone system or installed stand alone with the CZone Waterproof Keypads or compatible Multi-Function Displays.
จาก €19.58 ไม่รวมภาษี

แผงสวิตช์กันน้ำ CZone

ขยายขีดความสามารถของเครือข่าย CZone ด้วยแผงสวิตช์กันน้ำ เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบเครือข่าย NMEA2000 ซึ่งจะช่วยลดการใช้งานและถนอมหน้าจอแบบ SCI (Switch Control Interface)
จาก €10.35 ไม่รวมภาษี

กล่องควบคุมสั่งการสวิตช์ CZone (SCI)

กล่องควบคุมสั่งการสวิตช์เป็นตัวสั่งการระหว่างระบบเครือข่าย CZone กับกลไกเปิดปิดสวิตช์แบบดั้งเดิมที่ผู้ผลิตและผู้ใช้งานคุ้นเคย กล่อง SCI ช่วยให้การต่อสายง่ายขึ้น, ช่วยรองรับสวิตช์ที่คุณเลือก, ป้องกันการทำงานล้มเหลวและเพิ่มรูปแบบการติดตั้งให้หลากหลายขึ้น
จาก €269.94 ไม่รวมภาษี

CZone Signal Interface (SI)

The Signal Interface connects the CZone system to your external sensors, alarms and switching devices. The SI allows intelligent, automated operation of circuits depending on the state of the input.
จาก €280.26 ไม่รวมภาษี

CZone Rocker Switches

Standard Contura Rocker Switches with Red or Blue back-lighting specifically made to work with the CZone SCI or DSB Modules.
จาก €14.11 ไม่รวมภาษี