ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Star Brite Power Pine Wash

Cleans fiberglass, painted surfaces, fish boxes, windows, canvas, rugs, brightwork, etc.
ผู้ผลิต: Star brite

Features

  • Concentrated formula makes 96 gallons (32 fl. Oz. size) or 384 gallons (1 gallon size)
  • Works in fresh or salt water.
  • Environmentally safe, biodegradable.
  • Cleans fiberglass, painted surfaces, fish boxes, windows, canvas, brightwork, etc.

Features

  • Concentrated formula makes 96 gallons (32 fl. Oz. size) or 384 gallons (1 gallon size)
  • Works in fresh or salt water.
  • Environmentally safe, biodegradable.
  • Cleans fiberglass, painted surfaces, fish boxes, windows, canvas, brightwork, etc.
รูปภาพของ Star Brite Power Pine Wash, 946 ml
Star Brite Power Pine Wash, 946 ml
SKU: ITA033421
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Star Brite: 093732, BLA: 265733
€25.94 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Star Brite Power Pine Wash, 3.78 Ltr
Star Brite Power Pine Wash, 3.78 Ltr
SKU: ITA033420
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Star Brite: 093700N, BLA: 265732
€65.27 ไม่รวมภาษี