ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Star Brite Power Pine Bilge Cleaner

Pine extract formula emulsifies oil, grease, fuel and transmission fluid.
ผู้ผลิต: Star brite

Features

  • Concentrated formula makes 96 gallons (32 fl. Oz. size) or 384 gallons (1 gallon size).
  • Works in fresh or salt water.
  • Environmentally safe, biodegradable.
  • Leaves bilge smelling clean and fresh.

Directions

Use one 1 fl. oz to every 3 gallons of water. Allow mixture to remain in bilge for at least one hour while running boat as normal. The boat's motion provides the "scrubbing" action. Pump out or drain afterwards. Use a higher concentration of Power Pine Bilge Cleaner if bilge is extremely dirty. Use once a month or as often as necessary to remove grime, dirt and odor.

Features

  • Concentrated formula makes 96 gallons (32 fl. Oz. size) or 384 gallons (1 gallon size).
  • Works in fresh or salt water.
  • Environmentally safe, biodegradable.
  • Leaves bilge smelling clean and fresh.

Directions

Use one 1 fl. oz to every 3 gallons of water. Allow mixture to remain in bilge for at least one hour while running boat as normal. The boat's motion provides the "scrubbing" action. Pump out or drain afterwards. Use a higher concentration of Power Pine Bilge Cleaner if bilge is extremely dirty. Use once a month or as often as necessary to remove grime, dirt and odor.

รูปภาพของ Star Brite Power Pine Bilge Cleaner, 946 ml
Star Brite Power Pine Bilge Cleaner, 946 ml
SKU: ITA033423
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Star Brite: 093832, BLA: 265735
€28.16 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Star Brite Power Pine Bilge Cleaner, 3.78 Ltr
Star Brite Power Pine Bilge Cleaner, 3.78 Ltr
SKU: ITA033422
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Star Brite: 093800N, BLA: 265734
€65.63 ไม่รวมภาษี