ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Star Brite Instant Black Streak Removers

Black Streak Remover begins working on contact to eliminate black streaks under rubrails or anywhere else on the boat. In addition to being the best way to get rid of black streaks, this product is a great all-around cleaner for all marine surfaces and around the house. Ideal for use to remove black streaks or grime from fiberglass, metal, plastic, rubber, vinyl or painted surfaces.
ผู้ผลิต: Star brite

Features

  • Quickly removes black streaks caused by water run off.
  • Safe for use on fiberglass, metal and painted surfaces.
  • Will not remove wax or polish.
  • Spray directly onto black streaks and wipe off; no hard scrubbing needed
  • Hundreds of uses; will instantly remove stains and marks on boats, cars, caravans and around the house

Directions

Shake bottle before using. Spray Star brite Instant Black Streak Remover directly on stained area. Let application soak in for 30 seconds before using a clean cloth, brush or sponge to wipe away stain. Rinse well with water. Severely stained surfaces may require a second treatment and light scrubbing. Will not remove wax or polish; safe for fiberglass, vinyl, plastic, stainless, rubber and painted surfaces.

Features

  • Quickly removes black streaks caused by water run off.
  • Safe for use on fiberglass, metal and painted surfaces.
  • Will not remove wax or polish.
  • Spray directly onto black streaks and wipe off; no hard scrubbing needed
  • Hundreds of uses; will instantly remove stains and marks on boats, cars, caravans and around the house

Directions

Shake bottle before using. Spray Star brite Instant Black Streak Remover directly on stained area. Let application soak in for 30 seconds before using a clean cloth, brush or sponge to wipe away stain. Rinse well with water. Severely stained surfaces may require a second treatment and light scrubbing. Will not remove wax or polish; safe for fiberglass, vinyl, plastic, stainless, rubber and painted surfaces.

รูปภาพของ Star Brite Instant Black Streak Remover, 650 ml
Star Brite Instant Black Streak Remover, 650 ml
SKU: ITA033310
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Star Brite: 071622, BLA: 265607
€16.79 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Star Brite Instant Black Streak Remover, 1.7 Ltr
Star Brite Instant Black Streak Remover, 1.7 Ltr
SKU: ITA033311
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Star Brite: 071664, BLA: 265608
€30.15 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Star Brite Instant Black Streak Remover, 3.78 Ltr
Star Brite Instant Black Streak Remover, 3.78 Ltr
SKU: ITA033309
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Star Brite: , 071600NBLA: 265606
€53.44 ไม่รวมภาษี