ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Standard Mount Trim Tab Kits

The series that started the electric revolution! Our original Trim Tab design and still the most popular series we build. Ideal for most common style boats from center console fishing boats to cuddy cabin cruisers. Boat lengths 14' (4.3 m) to 69' (21 m).
ผู้ผลิต: Lenco

Lenco Kits Sold Separately

Blades are constructed of 12-gauge (2.7 mm) laser cut 304 stainless steel with a 5/8" (1.6 cm) flared trailing edge & 1/8" (3.2 mm) diameter hinge pin. Upper and lower high impact corrosion proof mounting brackets with mechanical cable gland seal.

Kits include:

 • (2) 12-gauge stainless steel standard finish blades.
 • (2) 15054-001 actuators with 6' (1.8 m) leads and Deutsch connectors.
 • (2) 30133-103 actuator extension wiring harnesses - 20' (6.1 m) length.
 • (2) 15085-001 upper mounting brackets with gland seal.
 • (2) 50014-001 lower mounting brackets.
 • Lenco owner’s/installation manual.
 • Stainless steel mounting hardware.

Switch Kits sold Separately

Standard Mount Trim Tab Kits - 12-Volt

Lenco Part#Plate Size
(L) X (W)
Boat LengthHinge Height
(H)
Min Transom Height
(T)
Finishing
15000-1019" X 9"14' - 18'2" (5.1 cm)14" (35.6 cm)Mill
15001-1019" X 12"16' - 25'
15002-1019" X 18"22' - 30'
15003-1019" X 24"26' - 40'1" (2.5 cm)
15004-1019" X 30"30' - 50'
15005-1019" X 36"34' - 65'
15007-10112" X 12"17' - 30'2" (5.1 cm)
15008-10112" X 18"26' - 36'
15009-10112" X 24"30' - 44'1" (2.5 cm)
15010-10112" X 30"34' - 54'
15011-10112" X 36"38' - 69'
15113-1019" X 12"16' - 25'2" (5.1 cm)Electro-Polished
15114-10112" X 12"17' - 30'

Lenco Kits Sold Separately

Blades are constructed of 12-gauge (2.7 mm) laser cut 304 stainless steel with a 5/8" (1.6 cm) flared trailing edge & 1/8" (3.2 mm) diameter hinge pin. Upper and lower high impact corrosion proof mounting brackets with mechanical cable gland seal.

Kits include:

 • (2) 12-gauge stainless steel standard finish blades.
 • (2) 15054-001 actuators with 6' (1.8 m) leads and Deutsch connectors.
 • (2) 30133-103 actuator extension wiring harnesses - 20' (6.1 m) length.
 • (2) 15085-001 upper mounting brackets with gland seal.
 • (2) 50014-001 lower mounting brackets.
 • Lenco owner’s/installation manual.
 • Stainless steel mounting hardware.

Switch Kits sold Separately

Standard Mount Trim Tab Kits - 12-Volt

Lenco Part#Plate Size
(L) X (W)
Boat LengthHinge Height
(H)
Min Transom Height
(T)
Finishing
15000-1019" X 9"14' - 18'2" (5.1 cm)14" (35.6 cm)Mill
15001-1019" X 12"16' - 25'
15002-1019" X 18"22' - 30'
15003-1019" X 24"26' - 40'1" (2.5 cm)
15004-1019" X 30"30' - 50'
15005-1019" X 36"34' - 65'
15007-10112" X 12"17' - 30'2" (5.1 cm)
15008-10112" X 18"26' - 36'
15009-10112" X 24"30' - 44'1" (2.5 cm)
15010-10112" X 30"34' - 54'
15011-10112" X 36"38' - 69'
15113-1019" X 12"16' - 25'2" (5.1 cm)Electro-Polished
15114-10112" X 12"17' - 30'
รูปภาพของ 9" X 9" Trim Tab Kit Without Switch
9" X 9" Trim Tab Kit Without Switch
SKU: ITA000937
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15000-101,
€718.18 รวมภาษี
รูปภาพของ 9" X 12" Trim Tab Kit Without Switch
9" X 12" Trim Tab Kit Without Switch
SKU: ITA025068
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15001-101,
€737.84 รวมภาษี
รูปภาพของ 9" X 12" Trim Tab Kit Without Switch - Electro-Polished
9" X 12" Trim Tab Kit Without Switch - Electro-Polished
SKU: ITA000946
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15113-101,
€798.00 รวมภาษี
รูปภาพของ 9" X 18" Trim Tab Kit Without Switch
9" X 18" Trim Tab Kit Without Switch
SKU: ITA000938
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15002-101,
€793.37 รวมภาษี
รูปภาพของ 9" X 24" Trim Tab Kit Without Switch
9" X 24" Trim Tab Kit Without Switch
SKU: ITA000939
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15003-101,
€925.20 รวมภาษี
รูปภาพของ 9" X 30" Trim Tab Kit Without Switch
9" X 30" Trim Tab Kit Without Switch
SKU: ITA000940
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15004-101,
€1028.13 รวมภาษี
รูปภาพของ 9" X 36" Trim Tab Kit Without Switch
9" X 36" Trim Tab Kit Without Switch
SKU: ITA000941
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15005-101,
€1118.34 รวมภาษี
รูปภาพของ 12" X 12" Trim Tab Kit Without Switch
12" X 12" Trim Tab Kit Without Switch
SKU: ITA000942
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15007-101,
€757.50 รวมภาษี
รูปภาพของ 12" X 12" Trim Tab Kit Without Switch - Electro-Polished
12" X 12" Trim Tab Kit Without Switch - Electro-Polished
SKU: ITA000947
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15114-101,
€848.85 รวมภาษี
รูปภาพของ 12" X 18" Trim Tab Kit Without Switch
12" X 18" Trim Tab Kit Without Switch
SKU: ITA023812
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15008-101,
€847.73 รวมภาษี
รูปภาพของ 12" X 24" Trim Tab Kit Without Switch
12" X 24" Trim Tab Kit Without Switch
SKU: ITA000943
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15009-101,
€992.25 รวมภาษี
รูปภาพของ 12" X 30" Trim Tab Kit Without Switch
12" X 30" Trim Tab Kit Without Switch
SKU: ITA000944
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15010-101,
€1114.87 รวมภาษี
รูปภาพของ 12" X 36" Trim Tab Kit Without Switch
12" X 36" Trim Tab Kit Without Switch
SKU: ITA000945
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15011-101,
€1191.19 รวมภาษี