ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

MastMount VHF Antennas

Complete with mounting bracket, SO239 socket and weatherseal, use with a SeaMaster cable pack complete with connectors and weather seal. Detachable cable and antenna makes mast installation a breeze.
ผู้ผลิต: Pacific Aerials

Specifications

SpecificationsP6185 P6001 
FrequencyVHF 156-162 MHz
Antenna WhipUltraglassStainless Steel
FerruleNylonABS
Antenna TypeHalf Wave
Gain3dBi
"Marine Gain"6dB
Typical VSWR at 156.8 MHz1.2:1
DC Meter ReadingOpen Circuit
Height1.0m

Specifications

SpecificationsP6185 P6001 
FrequencyVHF 156-162 MHz
Antenna WhipUltraglassStainless Steel
FerruleNylonABS
Antenna TypeHalf Wave
Gain3dBi
"Marine Gain"6dB
Typical VSWR at 156.8 MHz1.2:1
DC Meter ReadingOpen Circuit
Height1.0m
รูปภาพของ MastMount VHF UltraGlass Antenna with Bracket - 1.1m
MastMount VHF UltraGlass Antenna with Bracket - 1.1m
SKU: ITA021309
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6185
€55.88 รวมภาษี
รูปภาพของ MastMount VHF Stainless Steel Antenna with Bracket - 1.1m
MastMount VHF Stainless Steel Antenna with Bracket - 1.1m
SKU: ITA021310
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6001
€51.67 รวมภาษี