ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

MastMount VHF/AIS Cables

AIS/VHF Cables for running up a mast complete with all connectors and weather shield to ensure a water resistant connection onto the Antenna. Available in 5m, 10m, 15m, 20m, 25m and 30m lengths. For custom lengths contact us.
ผู้ผลิต: Pacific Aerials

Specifications:

  • RG58A/U Low Loss Double-Screened Cable
  • White PVC Jacket
  • UV Protected

Specifications:

  • RG58A/U Low Loss Double-Screened Cable
  • White PVC Jacket
  • UV Protected
รูปภาพของ VHF/AIS Mast Extension Cable - 5m
VHF/AIS Mast Extension Cable - 5m
SKU: ITA044589
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6011
€25.84 รวมภาษี
รูปภาพของ VHF/AIS Mast Extension Cable - 10m
VHF/AIS Mast Extension Cable - 10m
SKU: ITA021311
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6012
€33.97 รวมภาษี
รูปภาพของ VHF/AIS Mast Extension Cable - 15m
VHF/AIS Mast Extension Cable - 15m
SKU: ITA021312
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6013
€34.54 รวมภาษี
รูปภาพของ VHF/AIS Mast Extension Cable - 20m
VHF/AIS Mast Extension Cable - 20m
SKU: ITA021313
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6014
€37.51 รวมภาษี
รูปภาพของ VHF/AIS Mast Extension Cable - 25m
VHF/AIS Mast Extension Cable - 25m
SKU: ITA021314
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6015
€40.48 รวมภาษี
รูปภาพของ VHF/AIS Mast Extension Cable - 30m
VHF/AIS Mast Extension Cable - 30m
SKU: ITA021315
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6016
€47.85 รวมภาษี