ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Heavy Duty Performance Trim Tab Kits

The Heavy Duty series is designed & built for the boats that need extra strength to support them in rougher water at higher speeds. Boat lengths 18' (5.5 m) to 42' (12.8 m).
ผู้ผลิต: Lenco

Lenco Kits Sold Separately

Blades are constructed of Electro-Polished 12-gauge (2.7 mm) laser cut 304
stainless steel with 1" (2.5 cm) turned up edges and a 5 degree taper on the
inside, heavy duty hinge with 1/4" (6.4 mm) diameter hinge pin. Full transom
back plate with welded on stainless steel upper & adjustable lower actuator
mounting brackets, 5/16" (.8 cm) stainless steel mounting bolts & mechanical
strain-relief cable seals. 3.75" (9.5 cm) sacrificial anodes installed.

Kits include:

  • (2) 12-gauge stainless steel Electro-Polished blades
  • (2) 15055-001 XD Extreme Duty actuators with 6' (1.8 m) leads & Deutsch connectors
  • (2) 30133-103 actuator extension wiring harnesses - 20' (6.1 m) length
  • Lenco owner's/installation manual Note: Boat-mounting hardware to be supplied by the customer

Switch Kits sold Separately

Heavy Duty (HD) Performance Trim Tab Kits - 12-Volt

Lenco Part#Plate Size
(L) X (W)
Boat LengthHinge Height
(H) &(T)
Finishing
15041-10112" X 12"18' - 34'10.5" (26.7 cm)Electro-Polished
15042-10114" X 12"19' - 36'
15043-10116" X 12"20' - 38'
15044-10118" X 14"22' - 42'


Lenco Kits Sold Separately

Blades are constructed of Electro-Polished 12-gauge (2.7 mm) laser cut 304
stainless steel with 1" (2.5 cm) turned up edges and a 5 degree taper on the
inside, heavy duty hinge with 1/4" (6.4 mm) diameter hinge pin. Full transom
back plate with welded on stainless steel upper & adjustable lower actuator
mounting brackets, 5/16" (.8 cm) stainless steel mounting bolts & mechanical
strain-relief cable seals. 3.75" (9.5 cm) sacrificial anodes installed.

Kits include:

  • (2) 12-gauge stainless steel Electro-Polished blades
  • (2) 15055-001 XD Extreme Duty actuators with 6' (1.8 m) leads & Deutsch connectors
  • (2) 30133-103 actuator extension wiring harnesses - 20' (6.1 m) length
  • Lenco owner's/installation manual Note: Boat-mounting hardware to be supplied by the customer

Switch Kits sold Separately

Heavy Duty (HD) Performance Trim Tab Kits - 12-Volt

Lenco Part#Plate Size
(L) X (W)
Boat LengthHinge Height
(H) &(T)
Finishing
15041-10112" X 12"18' - 34'10.5" (26.7 cm)Electro-Polished
15042-10114" X 12"19' - 36'
15043-10116" X 12"20' - 38'
15044-10118" X 14"22' - 42'


รูปภาพของ 12" X 12" Heavy Duty Performance Tab Kit Without Switch
12" X 12" Heavy Duty Performance Tab Kit Without Switch
SKU: ITA000966
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15041-101,
฿54,878.00 รวมภาษี
รูปภาพของ 14" X 12" Heavy Duty Performance Tab Kit Without Switch
14" X 12" Heavy Duty Performance Tab Kit Without Switch
SKU: ITA000967
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15042-101,
฿58,495.00 รวมภาษี
รูปภาพของ 16" X 12" Heavy Duty Performance Tab Kit Without Switch
16" X 12" Heavy Duty Performance Tab Kit Without Switch
SKU: ITA000968
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15043-101,
฿60,504.00 รวมภาษี
รูปภาพของ 18" X 14" Heavy Duty Performance Tab Kit Without Switch
18" X 14" Heavy Duty Performance Tab Kit Without Switch
SKU: ITA000969
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15044-101,
฿63,183.00 รวมภาษี