ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Streamlined Shaft Anodes, Aluminum, Imperial

Easy Install Streamlined Shaft Anodes made from Aluminum, perfect replacement to traditional Zinc Anodes.
ผู้ผลิต: Martyr , Tecnoseal

Easy installation underwater. Bolt retaining washers prevent the anode from falling off.

  • Interlocking Halves
  • Full Shaft Contact (100% Circular Radius)
  • Extra Alloy around fastener

Easy installation underwater. Bolt retaining washers prevent the anode from falling off.

  • Interlocking Halves
  • Full Shaft Contact (100% Circular Radius)
  • Extra Alloy around fastener
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 3/4", OD: 2-1/32"
SKU: ITA044135
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX01AL, Tecnoseal: 00500USAAL
€13.55 รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 7/8", OD: 2-1/8"
SKU: ITA044136
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX02AL, Tecnoseal: 00501USAAL
€14.09 รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 1", OD: 2-1/8"
SKU: ITA044137
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX03AL, Tecnoseal: 00503USAAL
€14.09 รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 1-1/8", OD: 2-3/8"
SKU: ITA044138
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX04AL, Tecnoseal: 00505USAAL
€15.72 รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 1-1/4", OD: 2-3/8"
SKU: ITA044139
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX05AAL, Tecnoseal: 00507USAAL
€15.99 รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 1-3/8", OD: 2-5/8"
SKU: ITA044140
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX06AL, Tecnoseal: 00509USA/AL
€20.33 รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 1-1/2", OD: 2-3/4"
SKU: ITA044141
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX07AL, Tecnoseal: 00510USA/AL
€20.73 รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 1-3/4", OD: 3-1/4"
SKU: ITA044142
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX08AL, Tecnoseal: 00511MUSAAL
€37.94 รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 2", OD: 3-5/8"
SKU: ITA044143
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX09AL, Tecnoseal: 00514USAAL
€35.23 รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 2-1/4", OD: 4-1/4"
SKU: ITA044144
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX10AL, Tecnoseal: 00516USAAL
€81.30 รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 2-1/2", OD: 4-1/4"
SKU: ITA044145
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX11AL, Tecnoseal: 00518USAAL
€85.37 รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 2-3/4", OD: 4-7/8"
SKU: ITA044146
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX12AL, Tecnoseal: 00520USAAL
€96.21 รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 3", OD: 4-7/8"
SKU: ITA044147
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX13AL, Tecnoseal: 00521MUSAAL
€99.19 รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 3-1/2", OD: 5-3/4"
SKU: ITA044148
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX15AL
€151.49 รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 4", OD: 5-3/4"
SKU: ITA000705
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX17AL
€158.26 รวมภาษี
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อคุณสมบัติค่าคุณสมบัติ
วัสดุAluminum