ค้นหา
Filters
Close
Lowrance HDS Live Combo Promotion

Streamlined Shaft Anodes, Aluminum, Imperial

Easy Install Streamlined Shaft Anodes made from Aluminum, perfect replacement to traditional Zinc Anodes.
ผู้ผลิต: Martyr , Tecnoseal

Easy installation underwater. Bolt retaining washers prevent the anode from falling off.

  • Interlocking Halves
  • Full Shaft Contact (100% Circular Radius)
  • Extra Alloy around fastener

Easy installation underwater. Bolt retaining washers prevent the anode from falling off.

  • Interlocking Halves
  • Full Shaft Contact (100% Circular Radius)
  • Extra Alloy around fastener
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 3/4", OD: 2-1/32"
SKU: ITA044135
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX01AL, Tecnoseal: 00500USAAL
€12.06 ไม่รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 7/8", OD: 2-1/8"
SKU: ITA044136
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX02AL, Tecnoseal: 00501USAAL
€12.54 ไม่รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 1", OD: 2-1/8"
SKU: ITA044137
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX03AL, Tecnoseal: 00503USAAL
€12.54 ไม่รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 1-1/8", OD: 2-3/8"
SKU: ITA044138
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX04AL, Tecnoseal: 00505USAAL
€13.99 ไม่รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 1-1/4", OD: 2-3/8"
SKU: ITA044139
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX05AAL, Tecnoseal: 00507USAAL
€14.23 ไม่รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 1-3/8", OD: 2-5/8"
SKU: ITA044140
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX06AL, Tecnoseal: 00509USA/AL
€18.08 ไม่รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 1-1/2", OD: 2-3/4"
SKU: ITA044141
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX07AL, Tecnoseal: 00510USA/AL
€18.45 ไม่รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 1-3/4", OD: 3-1/4"
SKU: ITA044142
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX08AL, Tecnoseal: 00511MUSAAL
€33.76 ไม่รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 2", OD: 3-5/8"
SKU: ITA044143
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX09AL, Tecnoseal: 00514USAAL
€31.35 ไม่รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 2-1/4", OD: 4-1/4"
SKU: ITA044144
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX10AL, Tecnoseal: 00516USAAL
€72.34 ไม่รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 2-1/2", OD: 4-1/4"
SKU: ITA044145
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX11AL, Tecnoseal: 00518USAAL
€75.95 ไม่รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 2-3/4", OD: 4-7/8"
SKU: ITA044146
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX12AL, Tecnoseal: 00520USAAL
€85.60 ไม่รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 3", OD: 4-7/8"
SKU: ITA044147
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX13AL, Tecnoseal: 00521MUSAAL
€88.25 ไม่รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 3-1/2", OD: 5-3/4"
SKU: ITA044148
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX15AL
€134.79 ไม่รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Imperial, ID: 4", OD: 5-3/4"
SKU: ITA000705
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX17AL
€140.81 ไม่รวมภาษี
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อคุณสมบัติค่าคุณสมบัติ
วัสดุAluminum