ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

SeaMaster Pro AM/FM Antennas

SeaMaster Pro Series antennas are an excellent choice for new installations on small to medium sized boats. Robust, reliable and good looking, they will provide outstanding performance for years.
ผู้ผลิต: Pacific Aerials

Pro Series Antennas are a breakthrough: the only marine antennas in the world which can be removed and remounted on the boat at the user's convenience. The cable is hardwired to the Pro Series mount, so the antenna can be removed without pulling or cutting the cable.

SeaMaster Pro Series antennas must be used with SeaMaster Pro Series Mounts, which give the options of side, deck or rail mounting your antenna.

Specifications

SpecificationsP6107P6183P6103P6104
FrequencyAM/FM
RadomeNylonUltraglass
FerruleNylon
Antenna TypeHelicalTuned Dipole
DC Meter ReadingOpen Circuit
Height0.45m1.0m1.8m2.5m

Pro Series Antennas are a breakthrough: the only marine antennas in the world which can be removed and remounted on the boat at the user's convenience. The cable is hardwired to the Pro Series mount, so the antenna can be removed without pulling or cutting the cable.

SeaMaster Pro Series antennas must be used with SeaMaster Pro Series Mounts, which give the options of side, deck or rail mounting your antenna.

Specifications

SpecificationsP6107P6183P6103P6104
FrequencyAM/FM
RadomeNylonUltraglass
FerruleNylon
Antenna TypeHelicalTuned Dipole
DC Meter ReadingOpen Circuit
Height0.45m1.0m1.8m2.5m
รูปภาพของ SeaMaster Pro AM/FM HeliFlex Antenna - 0.45m
SeaMaster Pro AM/FM HeliFlex Antenna - 0.45m
SKU: ITA021367
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6107
€27.44 รวมภาษี
รูปภาพของ SeaMaster Pro AM/FM UltraGlass Antenna - 1.0m
SeaMaster Pro AM/FM UltraGlass Antenna - 1.0m
SKU: ITA021366
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6183
€28.35 รวมภาษี
รูปภาพของ SeaMaster Pro AM/FM UltraGlass Antenna - 1.8m
SeaMaster Pro AM/FM UltraGlass Antenna - 1.8m
SKU: ITA021364
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6103
€32.92 รวมภาษี
รูปภาพของ SeaMaster Pro AM/FM UltraGlass Antenna - 2.5m
SeaMaster Pro AM/FM UltraGlass Antenna - 2.5m
SKU: ITA021365
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6104
€39.32 รวมภาษี