ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

SeaMaster AM/FM Antennas

The classic range of AM/FM antennas are hardwired with 5m of cable and fitted with a car radio plug. Ideal for boaties who don’t have a need to remove their antennas. Available in 1m, 1.8m or 2.5m lengths. These antennas are rugged and durable providing great reception of AM/FM at sea.
ผู้ผลิต: Pacific Aerials

Specifications

SpecificationsP6092P6046P6047
FrequencyAM/FM
RadomeStainless SteelUltraglass
FerruleNylon
Antenna TypeTuned Dipole
DC Meter ReadingOpen Circuit
Height1.0m1.8m2.5m

Specifications

SpecificationsP6092P6046P6047
FrequencyAM/FM
RadomeStainless SteelUltraglass
FerruleNylon
Antenna TypeTuned Dipole
DC Meter ReadingOpen Circuit
Height1.0m1.8m2.5m
รูปภาพของ LayDown Mount AM/FM Stainless Steel Antenna - 1m
LayDown Mount AM/FM Stainless Steel Antenna - 1m
SKU: ITA021034
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6092
€36.34 รวมภาษี
รูปภาพของ SeaMaster AM/FM UltraGlass Antenna - 1.8m
SeaMaster AM/FM UltraGlass Antenna - 1.8m
SKU: ITA021372
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6046
€40.49 รวมภาษี
รูปภาพของ SeaMaster AM/FM UltraGlass Antenna - 2.5m
SeaMaster AM/FM UltraGlass Antenna - 2.5m
SKU: ITA044590
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6047
€46.75 รวมภาษี