ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

QuadBand Cellular Antennas

Our latest product, the Pentaband antenna, is designed to give outstanding performance across all cellular bands covering the frequency ranges of 800-900-1800/1900-2100MHz
ผู้ผลิต: Pacific Aerials

Specifications

SpecificationsP6141P6402P6403P6404
Frequency700-800-900-1800/1900-2100 MHz
RadomeUltraglass
FerruleStainless SteelStainless Steel
/ N Type Connector
TypeColinear
Gain3dBi
"Marine Gain"3dB
Typical VSWR All Bands1.7:1
DC Meter ReadingOpen Circuit
Height1.0m1.8m2.5m2.5m

Specifications

SpecificationsP6141P6402P6403P6404
Frequency700-800-900-1800/1900-2100 MHz
RadomeUltraglass
FerruleStainless SteelStainless Steel
/ N Type Connector
TypeColinear
Gain3dBi
"Marine Gain"3dB
Typical VSWR All Bands1.7:1
DC Meter ReadingOpen Circuit
Height1.0m1.8m2.5m2.5m
รูปภาพของ LongReach Pro Quadband Ultraglass Antenna - 1m
LongReach Pro Quadband Ultraglass Antenna - 1m
SKU: ITA021358
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6401
€161.56 รวมภาษี
รูปภาพของ LongReach Pro Quadband Ultraglass Antenna - 1.8m
LongReach Pro Quadband Ultraglass Antenna - 1.8m
SKU: ITA021359
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6402
€165.42 รวมภาษี
รูปภาพของ LongReach Pro Quadband Ultraglass Antenna - 2.5m
LongReach Pro Quadband Ultraglass Antenna - 2.5m
SKU: ITA021360
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6403
€173.13 รวมภาษี
รูปภาพของ DeepSea Quadband Ultraglass Antenna - 2.5m x 32mm
DeepSea Quadband Ultraglass Antenna - 2.5m x 32mm
SKU: ITA021361
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6404
€266.05 รวมภาษี