ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Performance Trim Tab Kits

Our first series designed specifically for performance. This system comes equipped with a thicker reinforced hinge and complimented with an Electro-Polished finish for added quality and protection. Boat lengths 13' (4 m) to 40' (12.2 m).
ผู้ผลิต: Lenco

Lenco Kits Sold Separately

Blades are constructed of Electro-Polished 12-gauge (2.7 mm) laser cut 304 stainless steel with 1" (2.5 cm) turned up edges and a 5 degree taper on the inside, heavy duty hinge with 1/4" (6.4 mm) diameter hinge pin.

Kits include:

 • (2) 12-gauge stainless steel Electro-Polished blades
 • (2) 15054-001 actuators with 6' (1.8 m) leads & Deutsch connectors
 • (2) 30133-103 actuator extension wiring harnesses - 20' (6.1 m) length
 • (2) 15085-001 upper mounting brackets with gland seal
 • (2) 50014-001 lower mounting brackets
 • Lenco owner's/installation manual
 • Stainless steel mounting hardware

Switch Kits sold Separately

Standard Performance Trim Tab Kits - 12-Volt

Lenco Part#Plate Size
(L) X (W)
Boat LengthHinge Height
(H)
Min Transom Height
(T)
Finishing
15034-1019" x 9"13' - 20'2" (5.1 cm)13.5" (34.3 cm)Electro-Polished
15035-1019" x 12"16' - 26'
15036-10112" x 9"16' - 26'11" (27.9 cm)
15037-10112" x 12"18' - 32'
15038-10114" x 12"19' - 34'
15039-10116" x 12"20' - 36'
15040-10118" x 14"22' - 40'

Lenco Kits Sold Separately

Blades are constructed of Electro-Polished 12-gauge (2.7 mm) laser cut 304 stainless steel with 1" (2.5 cm) turned up edges and a 5 degree taper on the inside, heavy duty hinge with 1/4" (6.4 mm) diameter hinge pin.

Kits include:

 • (2) 12-gauge stainless steel Electro-Polished blades
 • (2) 15054-001 actuators with 6' (1.8 m) leads & Deutsch connectors
 • (2) 30133-103 actuator extension wiring harnesses - 20' (6.1 m) length
 • (2) 15085-001 upper mounting brackets with gland seal
 • (2) 50014-001 lower mounting brackets
 • Lenco owner's/installation manual
 • Stainless steel mounting hardware

Switch Kits sold Separately

Standard Performance Trim Tab Kits - 12-Volt

Lenco Part#Plate Size
(L) X (W)
Boat LengthHinge Height
(H)
Min Transom Height
(T)
Finishing
15034-1019" x 9"13' - 20'2" (5.1 cm)13.5" (34.3 cm)Electro-Polished
15035-1019" x 12"16' - 26'
15036-10112" x 9"16' - 26'11" (27.9 cm)
15037-10112" x 12"18' - 32'
15038-10114" x 12"19' - 34'
15039-10116" x 12"20' - 36'
15040-10118" x 14"22' - 40'

รูปภาพของ 9" X 9" Performance Tab Kit Without Switch
9" X 9" Performance Tab Kit Without Switch
SKU: ITA000959
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15034-101,
€832.69 รวมภาษี
รูปภาพของ 9" X 12" Performance Tab Kit Without Switch
9" X 12" Performance Tab Kit Without Switch
SKU: ITA000960
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15035-101,
€887.05 รวมภาษี
รูปภาพของ 12" X 9" Performance Tab Kit Without Switch
12" X 9" Performance Tab Kit Without Switch
SKU: ITA000961
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15036-101,
€876.61 รวมภาษี
รูปภาพของ 12" X 12" Performance Tab Kit Without Switch
12" X 12" Performance Tab Kit Without Switch
SKU: ITA000962
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15037-101,
€925.20 รวมภาษี
รูปภาพของ 14" X 12" Performance Tab Kit Without Switch
14" X 12" Performance Tab Kit Without Switch
SKU: ITA000963
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15038-101,
€971.46 รวมภาษี
รูปภาพของ 16" X 12" Performance Tab Kit Without Switch
16" X 12" Performance Tab Kit Without Switch
SKU: ITA000964
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15039-101,
€1052.45 รวมภาษี
รูปภาพของ 18" X 14" Performance Tab Kit Without Switch
18" X 14" Performance Tab Kit Without Switch
SKU: ITA000965
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15040-101,
€1208.55 รวมภาษี