ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

LongReach VHF Antennas

Our LongReach range of antennas are hardwired with 5m of cable. They are elegant in looks with excellent performance. The LongReach range offers both half wave and colinear designs and they have stainless steel ferrules. The LongReach range has a selection of mounts and cable extensions.
ผู้ผลิต: Pacific Aerials

Specifications

SpecificationsP6053P6059P6051P6503P6504
FrequencyVHF 156-162 MHz
RadomeUltraglass
FerruleStainless Steel
Antenna TypeHalf WaveColinear
Gain3dBi6dBi
"Marine Gain"6dB9dB
Typical VSWR at 156.8 MHz1.2:1
DC Meter ReadingOpen Circuit
Height1.8m2.5m2.5m4.9m7.3m

Specifications

SpecificationsP6053P6059P6051P6503P6504
FrequencyVHF 156-162 MHz
RadomeUltraglass
FerruleStainless Steel
Antenna TypeHalf WaveColinear
Gain3dBi6dBi
"Marine Gain"6dB9dB
Typical VSWR at 156.8 MHz1.2:1
DC Meter ReadingOpen Circuit
Height1.8m2.5m2.5m4.9m7.3m
รูปภาพของ LongReach VHF UltraGlass Antenna - 1.8m
LongReach VHF UltraGlass Antenna - 1.8m
SKU: ITA021340
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6053
€53.79 รวมภาษี
รูปภาพของ LongReach VHF UltraGlass Antenna - 2.5m
LongReach VHF UltraGlass Antenna - 2.5m
SKU: ITA021341
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6059
€56.78 รวมภาษี
รูปภาพของ LongReach VHF UltraGlass Antenna, Colinear - 2.5m
LongReach VHF UltraGlass Antenna, Colinear - 2.5m
SKU: ITA021342
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6051
€72.20 รวมภาษี
รูปภาพของ LongReach VHF UltraGlass Antenna - 4.9m
LongReach VHF UltraGlass Antenna - 4.9m
SKU: ITA044582
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6503
€177.37 รวมภาษี
รูปภาพของ LongReach VHF UltraGlass Antenna - 7.3m
LongReach VHF UltraGlass Antenna - 7.3m
SKU: ITA044583
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6504
€271.84 รวมภาษี