ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Limited Space Trim Tab Kits

Engineered to fit behind ladders. This unique design gives you all the benefits of a standard tab in an ultra compact design. These kits are updated with 11-gauge stainless steel blades. Boat lengths 14' (4.3 m) to 25' (7.6 m).
ผู้ผลิต: Lenco

Lenco Kits Sold Separately

Blades are constructed of a stronger 11-gauge laser cut 304 stainless steel and 3/8" (9.5 mm) diameter hinge pin. Upper and lower high impact corrosion proof mounting brackets with mechanical cable gland seal.

Kits include:

 • (2) 11-gauge stainless steel blades with option of standard finish or Electro-Polish finish
 • (2) actuators with 6' (1.8 m) lead and Deutsch connectors
 • (2) 30133-103 actuator extension wiring harnesses - 20' (6.1 m) length
 • (2) 15085-001 upper mounting brackets with gland seal
 • Lower mounting brackets included
 • Lenco owner's/installation manual
 • Stainless steel mounting hardware

2 Actuator Types to choose from:

 • Standard 101 Series Actuator
  The 101 Actuator is used in all Standard, Edge Mount and Standard Performance kits. 21/4" stroke - Overall length tip to tip = 12 1/2 inches.
 • XDS (Short) 101 Series Actuator
  The 101 XDS Actuator is used with OEM specific kits & limited space applications; it is the shortest actuator we manufacture. 21/4" stroke - Overall length tip to tip = 107/8 inches.

Switch Kits sold Separately

LS-Limited Space Trim Tab Kits - 12-Volt

Lenco Part#Plate Size
(L) X (W)
Hinge Height
(H)
Min Transom Height
(T)
Actuators in KitFinishing
15125-1014" X 12"14.5" (36.8 cm)2" (5.1 cm)15054-001 StandardMill
15126-101Electro-Polished
15052-10113" (33 cm)15057-001 XDSMill
15088-101Electro-Polished

Lenco Kits Sold Separately

Blades are constructed of a stronger 11-gauge laser cut 304 stainless steel and 3/8" (9.5 mm) diameter hinge pin. Upper and lower high impact corrosion proof mounting brackets with mechanical cable gland seal.

Kits include:

 • (2) 11-gauge stainless steel blades with option of standard finish or Electro-Polish finish
 • (2) actuators with 6' (1.8 m) lead and Deutsch connectors
 • (2) 30133-103 actuator extension wiring harnesses - 20' (6.1 m) length
 • (2) 15085-001 upper mounting brackets with gland seal
 • Lower mounting brackets included
 • Lenco owner's/installation manual
 • Stainless steel mounting hardware

2 Actuator Types to choose from:

 • Standard 101 Series Actuator
  The 101 Actuator is used in all Standard, Edge Mount and Standard Performance kits. 21/4" stroke - Overall length tip to tip = 12 1/2 inches.
 • XDS (Short) 101 Series Actuator
  The 101 XDS Actuator is used with OEM specific kits & limited space applications; it is the shortest actuator we manufacture. 21/4" stroke - Overall length tip to tip = 107/8 inches.

Switch Kits sold Separately

LS-Limited Space Trim Tab Kits - 12-Volt

Lenco Part#Plate Size
(L) X (W)
Hinge Height
(H)
Min Transom Height
(T)
Actuators in KitFinishing
15125-1014" X 12"14.5" (36.8 cm)2" (5.1 cm)15054-001 StandardMill
15126-101Electro-Polished
15052-10113" (33 cm)15057-001 XDSMill
15088-101Electro-Polished
รูปภาพของ 4" X 12" LS Trim Tab Kit Without Switch, Standard 101 Actuator
4" X 12" LS Trim Tab Kit Without Switch, Standard 101 Actuator
SKU: ITA000955
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15125-101,
€659.23 รวมภาษี
รูปภาพของ 4" X 12" LS Trim Tab Kit Without Switch, Standard 101 Actuator - Electro-Polished
4" X 12" LS Trim Tab Kit Without Switch, Standard 101 Actuator - Electro-Polished
SKU: ITA000956
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15126-101,
€699.69 รวมภาษี
รูปภาพของ 4" X 12" - LS Trim Tab Kit Without Switch, XDS Actuator
4" X 12" - LS Trim Tab Kit Without Switch, XDS Actuator
SKU: ITA000957
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15052-101,
€739.00 รวมภาษี
รูปภาพของ 4" X 12" - LS Trim Tab Kit Without Switch, XDS Actuator - Electro-Polished
4" X 12" - LS Trim Tab Kit Without Switch, XDS Actuator - Electro-Polished
SKU: ITA000958
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15088-101,
€779.49 รวมภาษี