ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Lewmar Medium Profile Hatches

Ideal as a foredeck hatch on larger offshore yachts, the Medium Profi le has thicker acrylic and deeper frame sections for greater strength and durability. It features Lewmar’s unique sealing system, allowing for easy acrylic replacement. The Medium Profi le Hatch blends ruggedness with the smooth, modern lines of the Low Profi le Hatch.
ผู้ผลิต: Lewmar

Manufactured to exacting standards, the Lewmar® Medium Profile range provides a smooth profile with modern lines, similar to the Low Profile range. The hatch has been designed with deeper frame sections for greater strength and thicker acrylic for durability. The Medium Profile hatches include Lewmar's unique sealing system which allows for easy acrylic replacement if ever required. Ideal as a foredeck hatch on larger cruisers and offshore yachts.

Features:

  • Outside handles allow the hatch to be opened from on deck if it is not locked
  • Friction levers hold the lid open in any position up to 95°
  • Anodised aluminium frame for corrosion resistance
  • Curved upper frame profile for strength as well as modern styling
  • Full range of spare parts available on-line www.lewmar.com

Specifications:

SKU
Lewmar / BLA
SizeOutside
X x Y x R
mm
Cut Out
X1 x Y1 x R1
mm
Height
Z
mm
Acrylic
Thickness
mm
Friction HingeStay Rods
ITA008925
39940020 / 170096
-40492 x 492 x 78421 x 421 x 42.53212
ITA008926
39944020 / 170098
-44513 x 513 x 78442 x 442 x 42.5
ITA008927
39950020 / 170100
-50448 x 578 x 78377 x 507 x 42.5
ITA008928
39954020 / 170102
-54463 x 578 x 78392 x 507 x 42.5
ITA008929
39960020 / 170104
-60578 x 578 x 78507 x 507 x 42.5
ITA008931
 / 170106
ITA008932
39970020 / 170108
70698 x 698 x 78627 x 627 x 42.5
ITA008934
39977020 / 170110
-77770 x 770 x 78699 x 699 x 42.5

Manufactured to exacting standards, the Lewmar® Medium Profile range provides a smooth profile with modern lines, similar to the Low Profile range. The hatch has been designed with deeper frame sections for greater strength and thicker acrylic for durability. The Medium Profile hatches include Lewmar's unique sealing system which allows for easy acrylic replacement if ever required. Ideal as a foredeck hatch on larger cruisers and offshore yachts.

Features:

  • Outside handles allow the hatch to be opened from on deck if it is not locked
  • Friction levers hold the lid open in any position up to 95°
  • Anodised aluminium frame for corrosion resistance
  • Curved upper frame profile for strength as well as modern styling
  • Full range of spare parts available on-line www.lewmar.com

Specifications:

SKU
Lewmar / BLA
SizeOutside
X x Y x R
mm
Cut Out
X1 x Y1 x R1
mm
Height
Z
mm
Acrylic
Thickness
mm
Friction HingeStay Rods
ITA008925
39940020 / 170096
-40492 x 492 x 78421 x 421 x 42.53212
ITA008926
39944020 / 170098
-44513 x 513 x 78442 x 442 x 42.5
ITA008927
39950020 / 170100
-50448 x 578 x 78377 x 507 x 42.5
ITA008928
39954020 / 170102
-54463 x 578 x 78392 x 507 x 42.5
ITA008929
39960020 / 170104
-60578 x 578 x 78507 x 507 x 42.5
ITA008931
 / 170106
ITA008932
39970020 / 170108
70698 x 698 x 78627 x 627 x 42.5
ITA008934
39977020 / 170110
-77770 x 770 x 78699 x 699 x 42.5
รูปภาพของ Lewmar Medium Profile Hatch size 30, 327 x 457mm Cutout
Lewmar Medium Profile Hatch size 30, 327 x 457mm Cutout
SKU: ITA008924
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39930020, BLA: 170094
€535.61 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Medium Profile Hatch size 40, 421 x 421mm Cutout
Lewmar Medium Profile Hatch size 40, 421 x 421mm Cutout
SKU: ITA008925
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39940020, BLA: 170096
€552.40 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Medium Profile Hatch size 44, 442 x 442mm Cutout
Lewmar Medium Profile Hatch size 44, 442 x 442mm Cutout
SKU: ITA008926
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39944020, BLA: 170098
€582.99 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Medium Profile Hatch size 50, 377 x 507mm Cutout
Lewmar Medium Profile Hatch size 50, 377 x 507mm Cutout
SKU: ITA008927
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39950020, BLA: 170100
€613.60 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Medium Profile Hatch size 54, 392 x 507mm Cutout
Lewmar Medium Profile Hatch size 54, 392 x 507mm Cutout
SKU: ITA008928
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39954020, BLA: 170102
€637.80 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Medium Profile Hatch size 60, 507 x 507mm Cutout
Lewmar Medium Profile Hatch size 60, 507 x 507mm Cutout
SKU: ITA008929
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39960020, BLA: 170104
€661.84 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Medium Profile Hatch size 70, 627 x 627mm Cutout
Lewmar Medium Profile Hatch size 70, 627 x 627mm Cutout
SKU: ITA008931
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: BLA: 170106
€930.27 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Medium Profile Hatch size 77, 699 x 699mm Cutout
Lewmar Medium Profile Hatch size 77, 699 x 699mm Cutout
SKU: ITA008934
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39977020, BLA: 170110
€1838.55 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Medium Profile Hatch size 70, 627 x 627mm Cutout
Lewmar Medium Profile Hatch size 70, 627 x 627mm Cutout
SKU: ITA008932
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39970020, BLA: 170108
€930.27 ไม่รวมภาษี