ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Lenco Auto Glide Kits

The Lenco Auto Glide helps take your mind off of balancing your boat and back to enjoying your time on the water. Your budget will be balanced as well with the world’s best fuel efficiency features. Balance your time, your boat and your budget with the Lenco Auto Glide Boat Leveling System.
ผู้ผลิต: Lenco

Hands Free Trim Tab Control for the Best Ride on the Water

Auto Glide is the most advanced automatic trim tab control system ever developed for the marine industry. First introduced in 2009 by Lenco Marine, Auto Glide has the sophisticated features to optimize the performance of your boat.

What is Auto Glide

Auto Glide is an automatic boat leveling system that uses sophisticated accelerometers, gyroscopes, and advanced software to optimize the performance of the vessel. Auto Glide keeps the boat level at all times regardless of cruising speeds. It has the ability to utilize GPS data and engine data to make the vessel run at the most efficient running angle. The proper use of trim tabs makes a tremendous difference in boat performance. We have developed Auto Glide to maximize the benefits of trim tabs while simplifying operation and control. Auto Glide is constantly working to make your boat the best it can be - offering a softer, smoother and more comfortable ride.

Intuitive design and control

Auto Glide operation is simple and intuitive. The integrated keypad provides automatic or manual control of the trim tabs. Favorite settings can be programmed and saved based on user preference. Auto Glide can connect to the NMEA 2000 network, so trim tab position can be displayed on a NMEA 2000 multi-function screen. In addition, Auto Glide has built in diagnostics. In the event of a system issue, the keypad LED lights will flash indicating an error code.

Enhance boat performance with Auto Glide

Auto Glide improves the performance of the boat, and optimizes the ride in any conditions. Some of the benefits of Auto Glide are:

 • Automatic pitch and roll corrections.
 • Automatically trims boat to the most fuel efficient position.
 • Takes the trim tab operation out of the hands of the operator while allowing for manual override at the touch of a button.
 • Reduces time to plane.
 • Does not adjust during turns, allowing boat to roll naturally.
 • Safety - Minimizes bow rise and improves boat’s hole shot performance.
 • Built-in automatic trim tab retraction.
 • Waterproof key pad and control box.
 • Three custom settings: “Hold” mode and (2) “Favorite” modes.
 • Increase in fuel savings.
 • Can be installed on any boat with Lenco electric actuators.
 • Fast and easy installation.

Auto Glide Kit Contents

Lenco Part #Description of Contents15500-101
Single Actuator Kit
15501-101
Dual Actuator Kit
15504-101
Single Actuator Kit
15505-101
Dual Actuator Kit
30254-001DAuto Glide Key Pad Control1
30255-001Auto Glide Control Box - For Single Actuator Trim Tab System1-1-
30256-001Auto Glide Control Box - For Dual Actuator Trim Tab System-1-1
30248-001Auto Glide Control Box Harness - For Single Actuator Trim Tab System1-1-
30247-001Auto Glide Control Box Harness - For Dual Actuator Trim Tab System-1-1
30259-001DCAN bus # 1  NMEA 2000 CABLE - 2.5' (76.2 cm)1
30262-001DCAN bus # 2 GPS / NMEA 2000 Network Adapter Cable Assembly - 2.5' (76.2 cm)1--
30266-001NMEA 2000 (16 CH) GPS Antenna Only1--
30267-001DTee Connector Only3--
30268-001DTerminating Resistor - Female - 120 ohm2--
30268-002DTerminating Resistor - Male - 120 ohm1--
30281-001DPower Cable - NMEA 2000 Network - 2.5' (76.2 cm)1--
30140-001DSingle Actuator Power Pigtail1-1-
10249-001Dual Actuator Power Pigtail-1-1

Hands Free Trim Tab Control for the Best Ride on the Water

Auto Glide is the most advanced automatic trim tab control system ever developed for the marine industry. First introduced in 2009 by Lenco Marine, Auto Glide has the sophisticated features to optimize the performance of your boat.

What is Auto Glide

Auto Glide is an automatic boat leveling system that uses sophisticated accelerometers, gyroscopes, and advanced software to optimize the performance of the vessel. Auto Glide keeps the boat level at all times regardless of cruising speeds. It has the ability to utilize GPS data and engine data to make the vessel run at the most efficient running angle. The proper use of trim tabs makes a tremendous difference in boat performance. We have developed Auto Glide to maximize the benefits of trim tabs while simplifying operation and control. Auto Glide is constantly working to make your boat the best it can be - offering a softer, smoother and more comfortable ride.

Intuitive design and control

Auto Glide operation is simple and intuitive. The integrated keypad provides automatic or manual control of the trim tabs. Favorite settings can be programmed and saved based on user preference. Auto Glide can connect to the NMEA 2000 network, so trim tab position can be displayed on a NMEA 2000 multi-function screen. In addition, Auto Glide has built in diagnostics. In the event of a system issue, the keypad LED lights will flash indicating an error code.

Enhance boat performance with Auto Glide

Auto Glide improves the performance of the boat, and optimizes the ride in any conditions. Some of the benefits of Auto Glide are:

 • Automatic pitch and roll corrections.
 • Automatically trims boat to the most fuel efficient position.
 • Takes the trim tab operation out of the hands of the operator while allowing for manual override at the touch of a button.
 • Reduces time to plane.
 • Does not adjust during turns, allowing boat to roll naturally.
 • Safety - Minimizes bow rise and improves boat’s hole shot performance.
 • Built-in automatic trim tab retraction.
 • Waterproof key pad and control box.
 • Three custom settings: “Hold” mode and (2) “Favorite” modes.
 • Increase in fuel savings.
 • Can be installed on any boat with Lenco electric actuators.
 • Fast and easy installation.

Auto Glide Kit Contents

Lenco Part #Description of Contents15500-101
Single Actuator Kit
15501-101
Dual Actuator Kit
15504-101
Single Actuator Kit
15505-101
Dual Actuator Kit
30254-001DAuto Glide Key Pad Control1
30255-001Auto Glide Control Box - For Single Actuator Trim Tab System1-1-
30256-001Auto Glide Control Box - For Dual Actuator Trim Tab System-1-1
30248-001Auto Glide Control Box Harness - For Single Actuator Trim Tab System1-1-
30247-001Auto Glide Control Box Harness - For Dual Actuator Trim Tab System-1-1
30259-001DCAN bus # 1  NMEA 2000 CABLE - 2.5' (76.2 cm)1
30262-001DCAN bus # 2 GPS / NMEA 2000 Network Adapter Cable Assembly - 2.5' (76.2 cm)1--
30266-001NMEA 2000 (16 CH) GPS Antenna Only1--
30267-001DTee Connector Only3--
30268-001DTerminating Resistor - Female - 120 ohm2--
30268-002DTerminating Resistor - Male - 120 ohm1--
30281-001DPower Cable - NMEA 2000 Network - 2.5' (76.2 cm)1--
30140-001DSingle Actuator Power Pigtail1-1-
10249-001Dual Actuator Power Pigtail-1-1
รูปภาพของ Auto Glide Kit for Single Actuator System Without GPS & NMEA2000
Auto Glide Kit for Single Actuator System Without GPS & NMEA2000
SKU: ITA025069
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15504-101,
€1719.86 รวมภาษี
รูปภาพของ Auto Glide Kit for Dual Actuator System Without GPS & NMEA2000
Auto Glide Kit for Dual Actuator System Without GPS & NMEA2000
SKU: ITA001014
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15505-101,
€2122.82 รวมภาษี
รูปภาพของ Auto Glide Kit for Single Actuator System With GPS & NMEA2000
Auto Glide Kit for Single Actuator System With GPS & NMEA2000
SKU: ITA044675
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15500-101,
€2445.19 รวมภาษี
รูปภาพของ Auto Glide Kit for Dual Actuator System With GPS & NMEA2000
Auto Glide Kit for Dual Actuator System With GPS & NMEA2000
SKU: ITA001016
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15501-101,
€2833.80 รวมภาษี