ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

J-B Weld Ultimate Black GasketMaker

J-B Weld Ultimate Black Gasket Maker & Sealant is an RTV (Room Temperature Vulcanized) Silicone gasketing material designed for use in mechanical assemblies where maximum petroleum and oil resistance is required.
ผู้ผลิต: J-B Weld

Upon curing, which occurs when the product is exposed to the moisture in air, the silicone forms a tough, waterproof, gasket and seal on most surfaces. It will not shrink or crack, resists oil and petroleum products, resists weathering, is sensor safe, has good temperature resistance up to 500 F intermittent and is great for many automotive applications.

GREAT FOR

 • Oil Pans
 • Valve Covers
 • Transmission Pans
 • Timing Gear Covers

USE ON

 • Automotive
 • Metal
 • Rubber
 • And More

SPECIFICATIONS:

 • Set Time: 1 Hour
 • Cure Colour: Black
 • Maximum Oil Resistance
 • Temperature Resistant up to 500ºF / 260ºC

More Details from J-B Weld:
https://www.jbweld.com/product/ultimate-black-silicone-3oz

Upon curing, which occurs when the product is exposed to the moisture in air, the silicone forms a tough, waterproof, gasket and seal on most surfaces. It will not shrink or crack, resists oil and petroleum products, resists weathering, is sensor safe, has good temperature resistance up to 500 F intermittent and is great for many automotive applications.

GREAT FOR

 • Oil Pans
 • Valve Covers
 • Transmission Pans
 • Timing Gear Covers

USE ON

 • Automotive
 • Metal
 • Rubber
 • And More

SPECIFICATIONS:

 • Set Time: 1 Hour
 • Cure Colour: Black
 • Maximum Oil Resistance
 • Temperature Resistant up to 500ºF / 260ºC

More Details from J-B Weld:
https://www.jbweld.com/product/ultimate-black-silicone-3oz

รูปภาพของ J-B Weld Silicone Ultimate Black GasketMaker, 85gr
J-B Weld Silicone Ultimate Black GasketMaker, 85gr
J-B Weld: 32329, BLA: 261489
SKU: ITA033293
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: 32329, BLA: 261489
€10.23 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ J-B Weld Silicone Ultimate Black GasketMaker, 280ml
J-B Weld Silicone Ultimate Black GasketMaker, 280ml
J-B Weld: 32929, BLA: 261494
SKU: ITA033297
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: 32929, BLA: 261494
€26.53 ไม่รวมภาษี