ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

J-B Weld KwikWeld

KwikWeld™ is a fast setting version of The Original J-B Weld two-part epoxy cold weld system that provides strong, lasting repairs to metal and multiple other surface types.
ผู้ผลิต: J-B Weld

After mixing, it forms a permanent bond and can be shaped, tapped, filed, sanded and drilled after curing. KwikWeld™ has a 1:1 mixing ratio, sets in 6 minutes and is fully cured in 4-6 hours. KwikWeld™ cures to a dark grey color, is rated at a tensile strength of 3127 PSI and will withstand temperatures up to 300ºF.

GREAT FOR

 • Household Repairs
 • Automotive
 • Plumbing
 • Marine
 • Crafts & More

USE ON

 • Automotive
 • Brick
 • Concrete
 • Fiberglass
 • Metal
 • And More

SPECIFICATIONS

 • Strength:
 • Set Time:
 • Cure Time:
 • Cure Colour:

More Details from J-B Weld:
https://www.jbweld.com/product/kwikweld-twin-tube

After mixing, it forms a permanent bond and can be shaped, tapped, filed, sanded and drilled after curing. KwikWeld™ has a 1:1 mixing ratio, sets in 6 minutes and is fully cured in 4-6 hours. KwikWeld™ cures to a dark grey color, is rated at a tensile strength of 3127 PSI and will withstand temperatures up to 300ºF.

GREAT FOR

 • Household Repairs
 • Automotive
 • Plumbing
 • Marine
 • Crafts & More

USE ON

 • Automotive
 • Brick
 • Concrete
 • Fiberglass
 • Metal
 • And More

SPECIFICATIONS

 • Strength:
 • Set Time:
 • Cure Time:
 • Cure Colour:

More Details from J-B Weld:
https://www.jbweld.com/product/kwikweld-twin-tube

รูปภาพของ J-B Weld Epoxy Adhesive KwikWeld, 56.8gr
J-B Weld Epoxy Adhesive KwikWeld, 56.8gr
J-B Weld: 8276, BLA: 261402
SKU: ITA033263
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: 8276, BLA: 261402
€11.32 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ J-B Weld Epoxy Adhesive KwikWeld, 25ml
J-B Weld Epoxy Adhesive KwikWeld, 25ml
J-B Weld: 50176, BLA: 261417
SKU: ITA033272
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: 50176, BLA: 261417
€12.49 ไม่รวมภาษี