ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

J-B Weld Hi-Temp Red GasketMaker

J-B Weld Hi-Temp Red Silicone Gasket Maker & Sealant is an RTV (Room Temperature Vulcanized) Silicone gasketing material, designed for use in mechanical assemblies where the existence of higher, continuous temperatures up to 550º F or 650º F intermittent might exist.
ผู้ผลิต: J-B Weld

Upon curing, which occurs when the product is exposed to the moisture in air, the silicone forms a tough, waterproof seal on most surfaces. It will not shrink or crack, resists weathering, is sensor safe and is great for many automotive applications.

GREAT FOR

 • Oil Pans
 • Valve Covers
 • Exhaust Manifolds
 • Water Pumps
 • Timing Covers
 • Differential Covers
 • Drive Housing
 • Oven Doors

USE ON

 • Automotive
 • Metal
 • And More

SPECIFICATIONS

 • Set Time:1 Hour
 • Cure Colour: Red
 • Temperature Resistant up to 650ºF / 340ºC

More Details from J-B Weld:
https://www.jbweld.com/product/hi-temp-red-silicone

Upon curing, which occurs when the product is exposed to the moisture in air, the silicone forms a tough, waterproof seal on most surfaces. It will not shrink or crack, resists weathering, is sensor safe and is great for many automotive applications.

GREAT FOR

 • Oil Pans
 • Valve Covers
 • Exhaust Manifolds
 • Water Pumps
 • Timing Covers
 • Differential Covers
 • Drive Housing
 • Oven Doors

USE ON

 • Automotive
 • Metal
 • And More

SPECIFICATIONS

 • Set Time:1 Hour
 • Cure Colour: Red
 • Temperature Resistant up to 650ºF / 340ºC

More Details from J-B Weld:
https://www.jbweld.com/product/hi-temp-red-silicone

รูปภาพของ J-B Weld Silicone Hi-Temp Red GasketMaker, 85gr
J-B Weld Silicone Hi-Temp Red GasketMaker, 85gr
J-B Weld: 31314, BLA: 261486
SKU: ITA033290
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: 31314, BLA: 261486
€9.20 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ J-B Weld Silicone Hi-Temp Red GasketMaker, 300ml
J-B Weld Silicone Hi-Temp Red GasketMaker, 300ml
J-B Weld: 31914, BLA: 261490
SKU: ITA033294
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: 31914, BLA: 261490
€19.46 ไม่รวมภาษี