ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

J-B Weld Clear Silicone

J-B Weld Clear Silicone Sealant & Adhesive is a general purpose sealant adhesive, RTV (Room Temperature vulcanized) Silicone designed for use in household or mechanical assembly applications.
ผู้ผลิต: J-B Weld

Upon curing, which occurs when the roduct is exposed to the moisture in air, the silicone forms a tough, waterproof, mildew and mold resistant seal on most surfaces. It will not shrink or crack, resists weathering, is sensor safe and is great for many household and automotive applications.

GREAT FOR

 • Windshields
 • Windows
 • Lens Housing
 • Door Frames
 • Tub & Shower
 • Aquariums

USE ON

 • Automotive
 • Ceramic
 • Cloth/Carpet
 • Glass
 • Rubber
 • And More

SPECIFICATIONS

 • Set Time: 1 Hour
 • Cure Colour: Clear
 • Waterproof
 • Mold & Mildew Resistant
 • No Shrink Forumula

More Details from J-B Weld:
https://www.jbweld.com/product/clear-silicone

Upon curing, which occurs when the roduct is exposed to the moisture in air, the silicone forms a tough, waterproof, mildew and mold resistant seal on most surfaces. It will not shrink or crack, resists weathering, is sensor safe and is great for many household and automotive applications.

GREAT FOR

 • Windshields
 • Windows
 • Lens Housing
 • Door Frames
 • Tub & Shower
 • Aquariums

USE ON

 • Automotive
 • Ceramic
 • Cloth/Carpet
 • Glass
 • Rubber
 • And More

SPECIFICATIONS

 • Set Time: 1 Hour
 • Cure Colour: Clear
 • Waterproof
 • Mold & Mildew Resistant
 • No Shrink Forumula

More Details from J-B Weld:
https://www.jbweld.com/product/clear-silicone

รูปภาพของ J-B Weld Silicone Clear Silicone, 85gr
J-B Weld Silicone Clear Silicone, 85gr
J-B Weld: 31310, BLA: 261480
SKU: ITA033286
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: 31310, BLA: 261480
€9.27 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ J-B Weld Silicone Clear Silicone, 300ml
J-B Weld Silicone Clear Silicone, 300ml
J-B Weld: 31910, BLA: 261496
SKU: ITA033299
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: 31910, BLA: 261496
€19.61 ไม่รวมภาษี