ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

HypaLUME Floodlights 110/230V AC

Up to 28000 Lumens output consuming at most 300W of power from 110V/230V AC
ผู้ผลิต: Hella Marine

A quantum technology leap for commercial vessels, HypaLUME is Hella marine’s most powerful floodlight.

High Performance
The new range of HypaLUMEs have been designed for applications where high output lighting in extreme environments are required. These lamps can produce a net output of up to 28,000 lumens whilst consuming less than 260W.

 • HypaLUME 24/48V DC
    25,000 Lumen with 260W (10A @ 24V DC Nominal)
 • HypaLUME 110/230V AC:
    28,000 Lumen with 300W (1.3A @ 230V AC)
 • Amber HypaLUME 24/48V DC:
    19,000 Lumen with 260W (10A @ 24V DC Nominal)
 • Amber HypaLUME 110/230V AC:
    19,000 Lumen with 260W (1.1A @ 230V AC)

Engineered reliability
Comprehensive sealing and anti-corrosion measures have been taken to ensure the lamps with stand the toughest conditions. The premium aluminium housing is corrosion resistant with a nonstick and easy to clean surface coating.

Proven durable materials
Heavy duty Grilamid® lens offers unbeatable toughness against impacts and vibration while providing long term UV stability and resistance to commonly used chemicals for the life of the product.

Benchmark working light colour
The wide reaching beam pattern offers crisp white ‘close to daylight’ 5700 K colour temperature. Working under this colour of light reduces the fatigue and eye strain sometimes caused by warmer colour halogen lighting.

Secure installation
The ultra heavy duty 316 stainless steel bracket firmly grips the HypaLUME to withstand harsh vibration and impact while also providing easy vertical angle adjustment of up to 140°.

Reliable in extreme conditions
The HypaLUMEs are designed to operate over an extreme temperature range from -40°C to +50°C. The advanced thermal management draws heat away from the LEDs to maintain the extended life guarantee offered by HELLA’s class leading 5 year warranty.

3 Beam Patterns
Get a HypaLUME with the Beam Pattern most suited to your job, from Wide-Floodlight to Narrow-Distance lighting:

 • Close Range
  For lighting areas 60m Wide at 60m distance
 • Long Range
  For lighting areas 40m Wide at 200m distance
 • Extra Wide
  For lighting areas 60m Wide at 40m distance

For full product details and Specifications, please visit Hella Marine's website here:

A quantum technology leap for commercial vessels, HypaLUME is Hella marine’s most powerful floodlight.

High Performance
The new range of HypaLUMEs have been designed for applications where high output lighting in extreme environments are required. These lamps can produce a net output of up to 28,000 lumens whilst consuming less than 260W.

 • HypaLUME 24/48V DC
    25,000 Lumen with 260W (10A @ 24V DC Nominal)
 • HypaLUME 110/230V AC:
    28,000 Lumen with 300W (1.3A @ 230V AC)
 • Amber HypaLUME 24/48V DC:
    19,000 Lumen with 260W (10A @ 24V DC Nominal)
 • Amber HypaLUME 110/230V AC:
    19,000 Lumen with 260W (1.1A @ 230V AC)

Engineered reliability
Comprehensive sealing and anti-corrosion measures have been taken to ensure the lamps with stand the toughest conditions. The premium aluminium housing is corrosion resistant with a nonstick and easy to clean surface coating.

Proven durable materials
Heavy duty Grilamid® lens offers unbeatable toughness against impacts and vibration while providing long term UV stability and resistance to commonly used chemicals for the life of the product.

Benchmark working light colour
The wide reaching beam pattern offers crisp white ‘close to daylight’ 5700 K colour temperature. Working under this colour of light reduces the fatigue and eye strain sometimes caused by warmer colour halogen lighting.

Secure installation
The ultra heavy duty 316 stainless steel bracket firmly grips the HypaLUME to withstand harsh vibration and impact while also providing easy vertical angle adjustment of up to 140°.

Reliable in extreme conditions
The HypaLUMEs are designed to operate over an extreme temperature range from -40°C to +50°C. The advanced thermal management draws heat away from the LEDs to maintain the extended life guarantee offered by HELLA’s class leading 5 year warranty.

3 Beam Patterns
Get a HypaLUME with the Beam Pattern most suited to your job, from Wide-Floodlight to Narrow-Distance lighting:

 • Close Range
  For lighting areas 60m Wide at 60m distance
 • Long Range
  For lighting areas 40m Wide at 200m distance
 • Extra Wide
  For lighting areas 60m Wide at 40m distance

For full product details and Specifications, please visit Hella Marine's website here:

รูปภาพของ HypaLUME 110/230V AC LED Flood Light - Close Range
HypaLUME 110/230V AC LED Flood Light - Close Range
SKU: ITA042693
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 1GJ958334011
€2159.28 รวมภาษี
รูปภาพของ HypaLUME 110/230V AC LED Flood Light - Long Range
HypaLUME 110/230V AC LED Flood Light - Long Range
SKU: ITA042694
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 1GJ958334021
€2159.28 รวมภาษี
รูปภาพของ HypaLUME 110/230V AC LED Flood Light - Extra Wide
HypaLUME 110/230V AC LED Flood Light - Extra Wide
SKU: ITA042695
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 1GJ958334031
€2159.28 รวมภาษี
รูปภาพของ HypaLUME Amber 110/230V AC LED - Close Range
HypaLUME Amber 110/230V AC LED - Close Range
SKU: ITA044372
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 1GJ958334111
€2159.28 รวมภาษี
รูปภาพของ HypaLUME Amber 110/230V AC LED - Long Range
HypaLUME Amber 110/230V AC LED - Long Range
SKU: ITA044373
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 1GJ958334121
€2159.28 รวมภาษี
รูปภาพของ HypaLUME Amber 110/230V AC LED - Extra Wide
HypaLUME Amber 110/230V AC LED - Extra Wide
SKU: ITA044374
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 1GJ958334131
€2159.28 รวมภาษี