ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Ghost Trolling Motors

Quiet by name, powerful by design, the new Lowrance Ghost freshwater trolling motor helps anglers fish longer, run faster and move in closer without spooking fish. Ghost’s revolutionary propulsion technology and brushless motor generates the most thrust and the longest run time of any trolling motor on the market. With integrated Lowrance sonar options, GPS anchoring and a three-year warranty, there’s no reason not to believe in Ghost.
ผู้ผลิต: Lowrance

Reliable, rugged and built to last, the new ultra-quiet Lowrance® Ghost™ freshwater trolling motor lets anglers fish longer, run faster and move in closer without spooking fish. Ghost has a revolutionary brushless motor with the most thrust and the longest run time of any trolling motor on the market. With integrated Lowrance sonar options, waypoint anchoring and an industry-leading, three-year warranty, Ghost is the new standard for your trolling motor upgrade.

Silent Operation

So silent, you’ll wonder if it’s running, Ghost allows you to move in closer than ever before with its ultraquiet brushless motor. Fish will never hear you coming.

Incredible Performance

Zoom from spot to spot or zip across the cove with up to 25-percent more thrust than competing models. Ghost’s brushless motor also delivers 60-percent better run-time efficiency, so you can enjoy the best topend speed and acceleration without sacrificing battery life. Stay out later and run it harder – you will fish longer with Ghost.

Own Your Spot

Ghost’s powerful and precise anchoring lets you anchor your boat on a waypoint, at your current location or anywhere on the map – regardless of wind conditions – so you can spend more time fishing and less time maintaining your position. With a simple press of your foot, you can lower or raise your Power-Pole® shallow-water anchor or anchor at your current location using the quick access keys built into the Ghost foot pedal.

Total Integration

Steer your boat, adjust your speed, set up route navigation or anchor at your current location with full touchscreen control from HDS LIVE, HDS Carbon and Elite Ti2 displays. Our Pro Team anglers asked us to build a trolling motor with full integration capability, including a foot pedal that could serve as an extension of the display’s user interface. We listened – delivering an all-everything pedal with easily accessible Anchor and Heading Mode quick access keys, plus programmable shortcut keys that can be used for saving waypoints and controlling Power-Pole shallow water anchors.

Plug-and-play Lowrance sonar

Ghost is packaged with an HDI nosecone transducer, giving you the high-level performance of Lowrance CHIRP sonar and DownScan Imaging™ right out of the box. Anglers who want to step up to the extreme, high-resolution views beneath and to the sides of the boat can add an optional Active Imaging™ 3-in-1 nosecone with Lowrance CHIRP, SideScan and DownScan Imaging.

Fly-By-Wire Steering

Instant and smooth fly-by-wire steering control gives Ghost the feel of a traditional cable-steer motor, but without the physical cables that wear out over time.

Configurable Foot-pedal

Configure the Ghost pedal to suit your preferences via programmable shortcut buttons and a Flip Switch that allows the trolling motor to be driven from either side of the pedal. The foot pedal features a battery-level indicator, Anchor and Heading mode quick access keys with LED lights and an indicator beep to provide feedback when a mode is engaged. You can program the shortcut keys to quickly drop a waypoint or lower/raise your Power-Pole shallow-water anchor.

Interference Free

Ghost’s brushless motor not only runs quieter than common brushed motors, but emits zero electromagnetic interference, ensuring the clearest, interference-free sonar views on your fishfinder display.

Flexible Installation

The Ghost trolling motor is designed to work with either 24- or 36-Volt systems, making it compatible with any set-up and easier to implement future upgrades to batteries and chargers.

360-Degree Breakaway Mount

The 360-degree breakaway mount is designed to absorb impact, allowing the shaft to deflect away from obstructions and then reposition itself after impact. An integrated stabilizer bar reduces bouncing when running in rough water.

Easy to Stow and Go

Ghost has a dual-action gas spring that makes stowing and deploying the motor easier and quieter. Plus, there is no longer a need to align the lower unit before stowing the motor as Ghost auto aligns itself when stowing to lay flat and secure on the mount.

24V or 36V

Your Ghost Motor will work with either 24V (97lbs Thrust) or 36V (120lbs Thrust) without the need for transformers or adaptors.

** Note
Lowrance Ghost Trolling Motor prices are Ex-Works Origin. Please contact us as we need to quote Freight & Duty to Thailand in case-by-case orders. By combining other Lowrance items to the order such as screens and sonars we can offer a package deal and mitigate some of the landing costs.

Reliable, rugged and built to last, the new ultra-quiet Lowrance® Ghost™ freshwater trolling motor lets anglers fish longer, run faster and move in closer without spooking fish. Ghost has a revolutionary brushless motor with the most thrust and the longest run time of any trolling motor on the market. With integrated Lowrance sonar options, waypoint anchoring and an industry-leading, three-year warranty, Ghost is the new standard for your trolling motor upgrade.

Silent Operation

So silent, you’ll wonder if it’s running, Ghost allows you to move in closer than ever before with its ultraquiet brushless motor. Fish will never hear you coming.

Incredible Performance

Zoom from spot to spot or zip across the cove with up to 25-percent more thrust than competing models. Ghost’s brushless motor also delivers 60-percent better run-time efficiency, so you can enjoy the best topend speed and acceleration without sacrificing battery life. Stay out later and run it harder – you will fish longer with Ghost.

Own Your Spot

Ghost’s powerful and precise anchoring lets you anchor your boat on a waypoint, at your current location or anywhere on the map – regardless of wind conditions – so you can spend more time fishing and less time maintaining your position. With a simple press of your foot, you can lower or raise your Power-Pole® shallow-water anchor or anchor at your current location using the quick access keys built into the Ghost foot pedal.

Total Integration

Steer your boat, adjust your speed, set up route navigation or anchor at your current location with full touchscreen control from HDS LIVE, HDS Carbon and Elite Ti2 displays. Our Pro Team anglers asked us to build a trolling motor with full integration capability, including a foot pedal that could serve as an extension of the display’s user interface. We listened – delivering an all-everything pedal with easily accessible Anchor and Heading Mode quick access keys, plus programmable shortcut keys that can be used for saving waypoints and controlling Power-Pole shallow water anchors.

Plug-and-play Lowrance sonar

Ghost is packaged with an HDI nosecone transducer, giving you the high-level performance of Lowrance CHIRP sonar and DownScan Imaging™ right out of the box. Anglers who want to step up to the extreme, high-resolution views beneath and to the sides of the boat can add an optional Active Imaging™ 3-in-1 nosecone with Lowrance CHIRP, SideScan and DownScan Imaging.

Fly-By-Wire Steering

Instant and smooth fly-by-wire steering control gives Ghost the feel of a traditional cable-steer motor, but without the physical cables that wear out over time.

Configurable Foot-pedal

Configure the Ghost pedal to suit your preferences via programmable shortcut buttons and a Flip Switch that allows the trolling motor to be driven from either side of the pedal. The foot pedal features a battery-level indicator, Anchor and Heading mode quick access keys with LED lights and an indicator beep to provide feedback when a mode is engaged. You can program the shortcut keys to quickly drop a waypoint or lower/raise your Power-Pole shallow-water anchor.

Interference Free

Ghost’s brushless motor not only runs quieter than common brushed motors, but emits zero electromagnetic interference, ensuring the clearest, interference-free sonar views on your fishfinder display.

Flexible Installation

The Ghost trolling motor is designed to work with either 24- or 36-Volt systems, making it compatible with any set-up and easier to implement future upgrades to batteries and chargers.

360-Degree Breakaway Mount

The 360-degree breakaway mount is designed to absorb impact, allowing the shaft to deflect away from obstructions and then reposition itself after impact. An integrated stabilizer bar reduces bouncing when running in rough water.

Easy to Stow and Go

Ghost has a dual-action gas spring that makes stowing and deploying the motor easier and quieter. Plus, there is no longer a need to align the lower unit before stowing the motor as Ghost auto aligns itself when stowing to lay flat and secure on the mount.

24V or 36V

Your Ghost Motor will work with either 24V (97lbs Thrust) or 36V (120lbs Thrust) without the need for transformers or adaptors.

** Note
Lowrance Ghost Trolling Motor prices are Ex-Works Origin. Please contact us as we need to quote Freight & Duty to Thailand in case-by-case orders. By combining other Lowrance items to the order such as screens and sonars we can offer a package deal and mitigate some of the landing costs.

รูปภาพของ Ghost 47” Trolling Motor
Ghost 47” Trolling Motor
SKU: ITA044641
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 000-14937-001
฿159,000.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Ghost 52” Trolling Motor
Ghost 52” Trolling Motor
SKU: ITA053543
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 000-14938-001
฿169,000.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Ghost 60” Trolling Motor + TMR1 Remote
Ghost 60” Trolling Motor + TMR1 Remote
SKU: ITA053566
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 000-15480-001
฿179,000.00 รวมภาษี