ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Blue Sea Water-resistant Accessory Panels

Easy to install accessory panels include a 15A circuit breaker switch and pre-wired harness.
ผู้ผลิต: Blue Sea Systems

Panels offer customizable 12V charging and monitoring options.

 • Pre-wired harness included in all panels for easy installation
 • Silicon breaker boots and gasket protects against water ingress
 • Illuminated Carling Technologies 15A circuit breaker switch allows the ability to shut off panel preventing parasitic draw
 • Polycarbonate/ABS panel face is UV-stabilized, flame retardant, and will not corrode
  12V DC only

Fit with various Accessory Options from Blue Sea Systems.

Panels offer customizable 12V charging and monitoring options.

 • Pre-wired harness included in all panels for easy installation
 • Silicon breaker boots and gasket protects against water ingress
 • Illuminated Carling Technologies 15A circuit breaker switch allows the ability to shut off panel preventing parasitic draw
 • Polycarbonate/ABS panel face is UV-stabilized, flame retardant, and will not corrode
  12V DC only

Fit with various Accessory Options from Blue Sea Systems.

รูปภาพของ Water-Resistant Accessory Panel - 15A Circuit Breaker, 2x Blank Apertures
Water-Resistant Accessory Panel - 15A Circuit Breaker, 2x Blank Apertures
SKU: ITA041875
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 4364
€32.55 รวมภาษี
รูปภาพของ Water-Resistant Accessory Panel - 15A Circuit Breaker, 4x Blank Apertures
Water-Resistant Accessory Panel - 15A Circuit Breaker, 4x Blank Apertures
SKU: ITA041878
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 4367
€37.11 รวมภาษี
รูปภาพของ Water-Resistant Accessory Panel - 15A Circuit Breaker, 4x Blank Apertures
Water-Resistant Accessory Panel - 15A Circuit Breaker, 4x Blank Apertures
SKU: ITA041880
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 4369
€54.24 รวมภาษี