ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Aqualuma 18 Series G4 Underwater Lights

Brighter 18-Series Underwater Light available in White (4,920 Lumens) or Blue (14,100 Lumens) or Combination (9,520 Lumens)
ผู้ผลิต: Aqualuma

UNDERWATER THRU-HULL LIGHT

The colourful Tri Series is all about offering choice. Deciding which Aqualuma product to purchase has just been made easier. The Tri Series combines the brilliance of the blue and white LEDs within the body of the 12 and 18 Series and offers customers the choice of two colours (9 blue and 9 white LEDs) in the one housing. Choose to operate just one colour, or run them together to get a mix of the two, at an intensity that is equal to the 18 Series. Manufactured in the incredibly robust one-piece, corrosion-proof and injection-molded polymer housing.

Features

 • Made in Australia
 • 10-Year Housing Warranty
 • 3-Year Internals Warranty
 • No need to Haul-Out
 • Polymer Housing

Specifications:

 • Suggested Boat Size: Up To 30m (100ft)
 • Power Supply:
  • 12V = 1.3-2.6A
  • 24V = 0.65-1.3A
 • Compliance: RINA

UNDERWATER THRU-HULL LIGHT

The colourful Tri Series is all about offering choice. Deciding which Aqualuma product to purchase has just been made easier. The Tri Series combines the brilliance of the blue and white LEDs within the body of the 12 and 18 Series and offers customers the choice of two colours (9 blue and 9 white LEDs) in the one housing. Choose to operate just one colour, or run them together to get a mix of the two, at an intensity that is equal to the 18 Series. Manufactured in the incredibly robust one-piece, corrosion-proof and injection-molded polymer housing.

Features

 • Made in Australia
 • 10-Year Housing Warranty
 • 3-Year Internals Warranty
 • No need to Haul-Out
 • Polymer Housing

Specifications:

 • Suggested Boat Size: Up To 30m (100ft)
 • Power Supply:
  • 12V = 1.3-2.6A
  • 24V = 0.65-1.3A
 • Compliance: RINA
รูปภาพของ Aqualuma 18 Series G4 LED Underwater Light - Blue
Aqualuma 18 Series G4 LED Underwater Light - Blue
SKU: ITA031934
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: AQL18BG4
€1089.27 รวมภาษี
รูปภาพของ Aqualuma 18 Series G4 LED Underwater Light - Blue - UPGRADE KIT
Aqualuma 18 Series G4 LED Underwater Light - Blue - UPGRADE KIT
SKU: ITA031941
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: AQL18BG4-UG
€872.23 รวมภาษี
รูปภาพของ Aqualuma 18 Series G4 LED Underwater Light - White
Aqualuma 18 Series G4 LED Underwater Light - White
SKU: ITA031935
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: AQL18WG4
€1089.27 รวมภาษี
รูปภาพของ Aqualuma 18 Series G4 LED Underwater Light - White - UPGRADE KIT
Aqualuma 18 Series G4 LED Underwater Light - White - UPGRADE KIT
SKU: ITA031942
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: AQL18WG4-UG
€872.23 รวมภาษี
รูปภาพของ Aqualuma 18 Series G4 LED Underwater Light - White/Blue
Aqualuma 18 Series G4 LED Underwater Light - White/Blue
SKU: ITA000345
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: AQL18BWG4
€1242.15 รวมภาษี
รูปภาพของ Aqualuma 18 Series G4 LED Underwater Light - White/Blue - UPGRADE KIT
Aqualuma 18 Series G4 LED Underwater Light - White/Blue - UPGRADE KIT
SKU: ITA031943
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: AQL18BWG4-UG
€1225.77 รวมภาษี