ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

AIS Antennas

Automatic Identification System (AIS) is a marine tracking system used to identify and locate vessels by electronically exchanging data with nearby vessels. Data is transmitted with a higher frequency than standard marine VHF, making a dedicated AIS antenna a necessity to ensure maximum performance and safety of yourself and others at sea.
ผู้ผลิต: Pacific Aerials

Specifications

SpecificationsP6005P6093P6105P6205P6305
FrequencyVHF 161-163 MHz
HousingABSUltraglass
Whip / FerruleStainless SteelNylonStainless Steel
Antenna TypeHalf WaveColinear
Gain3dBi
"Marine Gain"6dB
Typical VSWR at 156.8 MHz1.2:1
DC Meter ReadingOpen Circuit
Height1.0m1.0m1.8m2.5m2.5m
Mounting SystemMastMountLayDown MountSeaMaster ProLongReach ProDeepSea

Specifications

SpecificationsP6005P6093P6105P6205P6305
FrequencyVHF 161-163 MHz
HousingABSUltraglass
Whip / FerruleStainless SteelNylonStainless Steel
Antenna TypeHalf WaveColinear
Gain3dBi
"Marine Gain"6dB
Typical VSWR at 156.8 MHz1.2:1
DC Meter ReadingOpen Circuit
Height1.0m1.0m1.8m2.5m2.5m
Mounting SystemMastMountLayDown MountSeaMaster ProLongReach ProDeepSea
รูปภาพของ MastMount AIS Stainless Steel Antenna with Bracket - 1m
MastMount AIS Stainless Steel Antenna with Bracket - 1m
SKU: ITA021353
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6005
€53.01 รวมภาษี
รูปภาพของ LayDown Mount AIS Stainless Steel Antenna - 1m
LayDown Mount AIS Stainless Steel Antenna - 1m
SKU: ITA032620
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6093
€48.23 รวมภาษี
รูปภาพของ SeaMaster Pro AIS UltraGlass Antenna - 1.8m
SeaMaster Pro AIS UltraGlass Antenna - 1.8m
SKU: ITA021354
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6105
€36.36 รวมภาษี
รูปภาพของ LongReach Pro AIS UltraGlass Antenna - 2.5m
LongReach Pro AIS UltraGlass Antenna - 2.5m
SKU: ITA021355
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6205
€57.22 รวมภาษี
รูปภาพของ DeepSea AIS UltraGlass Antenna - 2.5m x 32mm
DeepSea AIS UltraGlass Antenna - 2.5m x 32mm
SKU: ITA021356
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6305
€160.76 รวมภาษี