ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

3-Spoke Stainless Steel Steering Wheels with Swivel KnobS

Featuring solid all stainless steel construction and finger grip detents. Fitted standard with a swivel knob for easy, fast wheel turning. Ideal in docking and low speed close quarter manoeuvring. Hub suits a standard ¾" tapered shaft. 22º dish.

Dimensions

Steering Wheel Dimensions

SKU
BLA Code
Diameter
mm / in
X
mm
Y
mm
ITA012000
271266
340 / 13.49060
ITA012001
271268
393 / 15.59669

Dimensions

Steering Wheel Dimensions

SKU
BLA Code
Diameter
mm / in
X
mm
Y
mm
ITA012000
271266
340 / 13.49060
ITA012001
271268
393 / 15.59669
รูปภาพของ 3-Spoke Stainless Steel Wheel with Knob - 340mm
3-Spoke Stainless Steel Wheel with Knob - 340mm
SKU: ITA012000
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 271266
€324.40 รวมภาษี
รูปภาพของ 3-Spoke Stainless Steel Wheel with Knob - 393mm
3-Spoke Stainless Steel Wheel with Knob - 393mm
SKU: ITA012001
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 271268
€360.45 รวมภาษี