ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

WS310 Wired Wind Sensors

A high precision wired wind sensor, designed for cruising and club racing sailors. The B&G WS310 wind sensor offers high performance data accuracy, with improved aerodynamics suitable for all yachts. Pack includes 20M cable and WS310 Interface
ผู้ผลิต: B&G , Simrad

Product details

The WS310 wind sensor pack is the perfect solution for any sailor looking to get accurate and fast wind data to your instruments from a wired wind sensor.

High Performance
Designed to provide highly accurate wind data in all conditions at all points of sail and heel.

Reliability
Thousands of hours of real-life testing have proved this instrument to be exceptional in all conditions. Providing fast and accurate data at all times.

Key Features

  • Superior data accuracy and aerodynamics
  • Sensor quality
  • Unbeatable reliability

Product details

The WS310 wind sensor pack is the perfect solution for any sailor looking to get accurate and fast wind data to your instruments from a wired wind sensor.

High Performance
Designed to provide highly accurate wind data in all conditions at all points of sail and heel.

Reliability
Thousands of hours of real-life testing have proved this instrument to be exceptional in all conditions. Providing fast and accurate data at all times.

Key Features

  • Superior data accuracy and aerodynamics
  • Sensor quality
  • Unbeatable reliability
รูปภาพของ WS310 Wired Wind Sensor with 20m Cable Pack
WS310 Wired Wind Sensor with 20m Cable Pack
Kit consisting of WS310 (Wired) Wind Sensor, 20m Mast Cable and NMEA2000 Interface.
SKU: ITA043679
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 000-14382-001
€682.25 รวมภาษี
รูปภาพของ WS310 Wind Sensor Only
WS310 Wind Sensor Only
SKU: ITA043684
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 000-14391-001
€569.76 รวมภาษี
รูปภาพของ WS300/700 20m Cable
WS300/700 20m Cable
WS300/700 20 meter (65’) mast cable with pre-installed connectors
SKU: ITA043685
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 000-14396-001
€102.05 รวมภาษี
รูปภาพของ WS310 Wired Interface
WS310 Wired Interface
Converts WS310 Wind Sensor Serial to NMEA2000. includes T-Connector
SKU: ITA043682
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 000-14389-001
€126.32 รวมภาษี