ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Vesper Cortex V1 VHF/SmartAIS Transponder

Advanced multi-station VHF with intuitive touchscreen operation. Full Class B SOTDMA with smartAIS send and receive and integrated no-loss splitter. Monitor and control onboard systems and keep alerted on board or ashore from your smartphone.
ผู้ผลิต: Vesper

All New concept and Revolution in the marine VHF/AIS market

VHF

A revolution in marine technology that will change your VHF experience forever. An intuitive touchscreen that is engineered for durability to withstand the rigours of the harsh marine environment. Audio that's as loud as a train but clear as a bell. The future of VHF is here.
>>More

AIS (with VHF combined)

Cortex is the world's first VHF with high speed SOTDMA AIS transponder technology, making your boat visible to others. A built-in heading sensor tells other vessels your direction, helping them more accurately predict potential collisions. Be armed with critical information about vessels, AIS marks (AtoNs) and man overboard devices on your MFD, mobile or Cortex handset.
>>More

Collision Avoidance

Cortex continuously calculates crossing situations and generates collision alarms for critical action, alerts if your anchor is dragging and activates MOB alarms for immediate retrieval. Instead of ambiguous bells or tones, Cortex sounds the alarm with voiced alerts that escalate until acknowledged.

Monitor

Cortex combines built in sensors and NMEA2000 connectivity with free basic monitoring. Using cellular connectivity, you can view twice-daily updates of power, location, wind, depth, bilge, temperature and more on their smartphones. The Cortex Monitor Premium subscription unlocks real-time vessel status, instant alerts and device control for boat systems like refrigerators, icemakers, lights or heaters.
>>More

Anchor Watch

Sleep soundly or explore with abandon knowing that your boat is exactly where you anchored it. By combining your position and heading, Cortex will determine if your anchor drags. If your boat moves outside your anchor swing radius the alarm will sound on Cortex handsets and your smartphone. Receive alerts while ashore via the Cortex Monitor App on your smartphone. Want to know if water depth, wind speed or direction changes while anchored? No problem, Cortex will keep watch and alert you
>>More

Features:

 • Includes M1 hub, tethered H1 handset and accessories
 • Built-in Class B SOTDMA with no-loss antenna splitter
 • Built-in WiFi and Cellular connectivity on monitoring on board and ashore
 • Low power consumption hub
 • 10Hz GPS antenna
 • 4-inch multi-touch display with gorilla glass for maximum durability
 • Single hand operation with click wheel and dedicated buttons
 • Wet and glove capable touchscreen
 • Optically bonded display for wide-angle and sunlight viewability, even in the harshest midday sun
 • 85 dBA of crystal-clear audio
 • Combined AIS and VHF display with voiced alerts
 • Touch a vessel onscreen for direct calling (DSC)

For full product details and Specifications, please visit Vesper's website here:

Note, Cortex has NOT YET been approved by the NBTC for sale to Thai registered vessels. For the time being we can sell to Foreign Flagged vessels only. contact us if you are looking for the Cortex system and we'll keep you updated on the Type Approval process in Thailand.

All New concept and Revolution in the marine VHF/AIS market

VHF

A revolution in marine technology that will change your VHF experience forever. An intuitive touchscreen that is engineered for durability to withstand the rigours of the harsh marine environment. Audio that's as loud as a train but clear as a bell. The future of VHF is here.
>>More

AIS (with VHF combined)

Cortex is the world's first VHF with high speed SOTDMA AIS transponder technology, making your boat visible to others. A built-in heading sensor tells other vessels your direction, helping them more accurately predict potential collisions. Be armed with critical information about vessels, AIS marks (AtoNs) and man overboard devices on your MFD, mobile or Cortex handset.
>>More

Collision Avoidance

Cortex continuously calculates crossing situations and generates collision alarms for critical action, alerts if your anchor is dragging and activates MOB alarms for immediate retrieval. Instead of ambiguous bells or tones, Cortex sounds the alarm with voiced alerts that escalate until acknowledged.

Monitor

Cortex combines built in sensors and NMEA2000 connectivity with free basic monitoring. Using cellular connectivity, you can view twice-daily updates of power, location, wind, depth, bilge, temperature and more on their smartphones. The Cortex Monitor Premium subscription unlocks real-time vessel status, instant alerts and device control for boat systems like refrigerators, icemakers, lights or heaters.
>>More

Anchor Watch

Sleep soundly or explore with abandon knowing that your boat is exactly where you anchored it. By combining your position and heading, Cortex will determine if your anchor drags. If your boat moves outside your anchor swing radius the alarm will sound on Cortex handsets and your smartphone. Receive alerts while ashore via the Cortex Monitor App on your smartphone. Want to know if water depth, wind speed or direction changes while anchored? No problem, Cortex will keep watch and alert you
>>More

Features:

 • Includes M1 hub, tethered H1 handset and accessories
 • Built-in Class B SOTDMA with no-loss antenna splitter
 • Built-in WiFi and Cellular connectivity on monitoring on board and ashore
 • Low power consumption hub
 • 10Hz GPS antenna
 • 4-inch multi-touch display with gorilla glass for maximum durability
 • Single hand operation with click wheel and dedicated buttons
 • Wet and glove capable touchscreen
 • Optically bonded display for wide-angle and sunlight viewability, even in the harshest midday sun
 • 85 dBA of crystal-clear audio
 • Combined AIS and VHF display with voiced alerts
 • Touch a vessel onscreen for direct calling (DSC)

For full product details and Specifications, please visit Vesper's website here:

Note, Cortex has NOT YET been approved by the NBTC for sale to Thai registered vessels. For the time being we can sell to Foreign Flagged vessels only. contact us if you are looking for the Cortex system and we'll keep you updated on the Type Approval process in Thailand.

รูปภาพของ Cortex Black Box VHF/AIS/Monitoring with Tethered Handset
Cortex Black Box VHF/AIS/Monitoring with Tethered Handset
SKU: ITA044472
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: CORTEX-V1
สอบถามราคา
รูปภาพของ Cortex Black Box VHF/AIS/Monitoring
Cortex Black Box VHF/AIS/Monitoring
SKU: ITA044473
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: CORTEX-M1
สอบถามราคา
รูปภาพของ Cortex Tethered Handset
Cortex Tethered Handset
SKU: ITA044474
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: CORTEX-H1
สอบถามราคา
รูปภาพของ Cortex Wireless Handset
Cortex Wireless Handset
SKU: ITA044475
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: CORTEX-H1P
สอบถามราคา
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อคุณสมบัติค่าคุณสมบัติ
ฟังก์ชั่นAIS
ฟังก์ชั่นVHF