ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Streamlined Shaft Anodes, Aluminum, Metric

Easy Install Streamlined Shaft Anodes made from Aluminum, perfect replacement to traditional Zinc Anodes.
ผู้ผลิต: Martyr , Tecnoseal

Easy installation underwater. Bolt retaining washers prevent the anode from falling off.

  • Interlocking Halves
  • Full Shaft Contact (100% Circular Radius)
  • Extra Alloy around fastener

Easy installation underwater. Bolt retaining washers prevent the anode from falling off.

  • Interlocking Halves
  • Full Shaft Contact (100% Circular Radius)
  • Extra Alloy around fastener
Shaft Anode Aluminum Metric, ID: 25mm, OD: 54mm
SKU: ITA000889
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX25AL, Tecnoseal: 00502USAAL
€14.06 รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Metric, ID: 28mm, OD: 58mm
SKU: ITA000890
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX28AL, Tecnoseal: 00504USAAL
€15.70 รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Metric, ID: 30mm, OD: 63mm
SKU: ITA000891
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX30AL, Tecnoseal: 00506USAAL
€15.99 รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Metric, ID: 35mm, OD: 66mm
SKU: ITA000892
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX35AL, Tecnoseal: 00509USA/AL
€20.33 รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Metric, ID: 40mm, OD: 66mm
SKU: ITA000893
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX40AL, Tecnoseal: 00511USAAL
€20.73 รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Metric, ID: 45mm, OD: 82mm
SKU: ITA000894
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX45AL, Tecnoseal: 00512USAAL
€37.94 รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Metric, ID: 50mm, OD: 82mm
SKU: ITA000895
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX50AL, Tecnoseal: 00513USAAL
€35.23 รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Metric, ID: 60mm, OD: 107mm
SKU: ITA000896
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX60A, Tecnoseal: 00517USAAL
€81.30 รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Metric, ID: 70mm, OD: 122mm
SKU: ITA000897
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX70A, Tecnoseal: 00520USAAL
€96.21 รวมภาษี
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อคุณสมบัติค่าคุณสมบัติ
วัสดุAluminum