ค้นหา
Filters
Close
Lowrance HDS Live Combo Promotion

Streamlined Shaft Anodes, Aluminum, Metric

Easy Install Streamlined Shaft Anodes made from Aluminum, perfect replacement to traditional Zinc Anodes.
ผู้ผลิต: Martyr , Tecnoseal

Easy installation underwater. Bolt retaining washers prevent the anode from falling off.

  • Interlocking Halves
  • Full Shaft Contact (100% Circular Radius)
  • Extra Alloy around fastener

Easy installation underwater. Bolt retaining washers prevent the anode from falling off.

  • Interlocking Halves
  • Full Shaft Contact (100% Circular Radius)
  • Extra Alloy around fastener
Shaft Anode Aluminum Metric, ID: 25mm, OD: 54mm
SKU: ITA000889
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX25AL, Tecnoseal: 00502USAAL
€12.51 ไม่รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Metric, ID: 28mm, OD: 58mm
SKU: ITA000890
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX28AL, Tecnoseal: 00504USAAL
€13.97 ไม่รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Metric, ID: 30mm, OD: 63mm
SKU: ITA000891
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX30AL, Tecnoseal: 00506USAAL
€14.23 ไม่รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Metric, ID: 35mm, OD: 66mm
SKU: ITA000892
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX35AL, Tecnoseal: 00509USA/AL
€18.08 ไม่รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Metric, ID: 40mm, OD: 66mm
SKU: ITA000893
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX40AL, Tecnoseal: 00511USAAL
€18.45 ไม่รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Metric, ID: 45mm, OD: 82mm
SKU: ITA000894
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX45AL, Tecnoseal: 00512USAAL
€33.76 ไม่รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Metric, ID: 50mm, OD: 82mm
SKU: ITA000895
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX50AL, Tecnoseal: 00513USAAL
€31.35 ไม่รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Metric, ID: 60mm, OD: 107mm
SKU: ITA000896
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX60A, Tecnoseal: 00517USAAL
€72.34 ไม่รวมภาษี
Shaft Anode Aluminum Metric, ID: 70mm, OD: 122mm
SKU: ITA000897
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMX70A, Tecnoseal: 00520USAAL
€85.60 ไม่รวมภาษี
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อคุณสมบัติค่าคุณสมบัติ
วัสดุAluminum