ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Star Brite Instant Fresh Toilet Treatment

Instant Fresh Toilet Treatment is a simple one-step, highly effective way to deal with the boat's holding tank that eliminates the need for multiple chemicals. This efficient, biodegradable formula quickly breaks down waste to remove potential odors, while leaving a light, pleasant scent behind. Additionally, special lubricants prevent drain valves from sticking. Also works in portable marine toilets.
ผู้ผลิต: Star brite

Features

 • Non-formaldehyde, non-staining, biodegradable formula.
 • Latest technological lubricants keep drain valves from sticking.
 • Breaks down waste quickly and efficiently.
 • One ounce treats five gallons.
 • Fresh pine scent controls holding tank odors Fresh lemon scent controls holding tank odors
 • Complies with EU criteria for biodegradable products; Contains lubricants that prevent drain valves from sticking
 • 16oz/473ml: Treats up to 606 liters 32oz/946ml Treats up to 1211 liters 1 Gallon/3.79L Treats up to 4844 liters

Directions

 • Black Water Tanks:
  Add 30 ml for each 19 liters of tank capacity. Pour through toilet into holding tank and add 4 liters of water. Hot weather and long retention times may require additional treatment.
 • Grey Water Tanks:
  Use 30 ml for each 38 liters of tank capacity. Pour through shower or sink drain and add 4 liters of water.
 • Recirculating Toilets:
  Pour 236 ml into initial water charge.
 • Portable Toilets:
  Pour 118 ml into waste holding tank and add water to cover tank bottom.

Features

 • Non-formaldehyde, non-staining, biodegradable formula.
 • Latest technological lubricants keep drain valves from sticking.
 • Breaks down waste quickly and efficiently.
 • One ounce treats five gallons.
 • Fresh pine scent controls holding tank odors Fresh lemon scent controls holding tank odors
 • Complies with EU criteria for biodegradable products; Contains lubricants that prevent drain valves from sticking
 • 16oz/473ml: Treats up to 606 liters 32oz/946ml Treats up to 1211 liters 1 Gallon/3.79L Treats up to 4844 liters

Directions

 • Black Water Tanks:
  Add 30 ml for each 19 liters of tank capacity. Pour through toilet into holding tank and add 4 liters of water. Hot weather and long retention times may require additional treatment.
 • Grey Water Tanks:
  Use 30 ml for each 38 liters of tank capacity. Pour through shower or sink drain and add 4 liters of water.
 • Recirculating Toilets:
  Pour 236 ml into initial water charge.
 • Portable Toilets:
  Pour 118 ml into waste holding tank and add water to cover tank bottom.
รูปภาพของ Star Brite Instant Fresh Toilet Treatment - Lemon Grove Scent, 6x 29.6 ml
Star Brite Instant Fresh Toilet Treatment - Lemon Grove Scent, 6x 29.6 ml
SKU: ITA033318
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Starbrite: 071761, BLA: 265615
€40.32 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Star Brite Instant Fresh Toilet Treatment - Lemon Grove Scent, 473 ml
Star Brite Instant Fresh Toilet Treatment - Lemon Grove Scent, 473 ml
SKU: ITA033314
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Starbrite: 071716, BLA: 265611
€18.26 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Star Brite Instant Fresh Toilet Treatment - Lemon Grove Scent, 946 ml
Star Brite Instant Fresh Toilet Treatment - Lemon Grove Scent, 946 ml
SKU: ITA033316
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Starbrite: 071732, BLA: 265613
€26.54 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Star Brite Instant Fresh Toilet Treatment - Lemon Grove Scent, 3.78 Ltr
Star Brite Instant Fresh Toilet Treatment - Lemon Grove Scent, 3.78 Ltr
SKU: ITA033312
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Starbrite: 071701, BLA: 265609
€66.49 ไม่รวมภาษี