ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Star Brite Bilge Cleaner

Disperses and loosens sludge and grime in the bilge so it can be pumped out. Leaves bilge clean and odor-free.
ผู้ผลิต: Star brite

Features

  • Biodegradable.
  • Easy to use; just pour in, run boat, pump out.
  • Dissolves and eliminates oil, grease, fuel, scum and sludge.
  • Will not harm fiberglass, rubber hoses, wiring, metal or plastic.

Directions

Pour entire contents of bottle into bilge. Use one bottle for every 25' of boat length. If bilge is dry, add several gallons of water. Allow Bilge Cleaner to remain in bilge while running boat for a minimum of one hour. After running boat, drain or pump out bilge in accordance with local regulations. Repeat once a month or as often as necessary to keep bilge clean and free of odors.

Features

  • Biodegradable.
  • Easy to use; just pour in, run boat, pump out.
  • Dissolves and eliminates oil, grease, fuel, scum and sludge.
  • Will not harm fiberglass, rubber hoses, wiring, metal or plastic.

Directions

Pour entire contents of bottle into bilge. Use one bottle for every 25' of boat length. If bilge is dry, add several gallons of water. Allow Bilge Cleaner to remain in bilge while running boat for a minimum of one hour. After running boat, drain or pump out bilge in accordance with local regulations. Repeat once a month or as often as necessary to keep bilge clean and free of odors.

รูปภาพของ Star Brite Bilge Cleaner, 946 ml
Star Brite Bilge Cleaner, 946 ml
SKU: ITA033327
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Star Brite: 080532PN, BLA: 265625
€18.28 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Star Brite Bilge Cleaner, 3.78 Ltr
Star Brite Bilge Cleaner, 3.78 Ltr
SKU: ITA033326
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Star Brite: 080500N, BLA: 265624
€45.09 ไม่รวมภาษี