ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Simrad HALO 3000 Series 130W Radars

New and Improved Halo Open Array radars with 130W Pulse Compression System for up to 96nm Range and new Bird+ Mode
ผู้ผลิต: Simrad

Key Features

 • HALO 3000 - 130W power for longer range (from 6m to up to 96nm) and higher-resolution target detection
 • Advanced pulse compression technology with beam sharpening
 • Simultaneous Dual Range operation
 • Easy operation with Harbour, Offshore, Weather, and Bird modes
 • Track up to 50 targets per defined area with ZoneTrack (two areas can be defined)
 • VelocityTrack Doppler technology for collision avoidance
 • Dangerous Target Alerts for radar and AIS targets
 • Ready instantly from standby, and in 16-25 seconds from power-on
 • Available in 4- and 6-foot arrays

More Power Matters

The HALO® 3000 array radar offers a premium experience on the water. An impressive 130 W of power – equivalent to a 25 kW magnetron radar – delivers an unrivaled combination of short- and long-range coverage that enables you to see targets from six meters (20 feet) out to 96 nautical miles with exceptional clarity. Pulse Compression technology powers confident navigation through marinas, and superior storm and hazard detection across a greater distance. The HALO® array series not only increase situational awareness and collision avoidance but also offer higher-resolution target detection you won’t find in lower-powered radars.

Safer Navigation

The HALO 3000-series boast an array of new features that make navigation safer and offer peace of mind. ZoneTrack™ brings the best of professional boating technology to recreational users, allowing them to track up to 50 vessels within a defined area, automatically detecting their course and speed. HALO’s Dangerous Target Alerts highlight range, graphical bearing, and heading of other vessels relative to yours. Meanwhile, VelocityTrack™ uses Doppler technology to show targets color-coded so you can identify potential threats at a glance. Because, when it comes to safety, situational awareness is everything.

Building on the HALO Legacy

The next generation of pulse compression radars, HALO 2000 and 3000 build on the features that have made HALO an established choice for boaters across the globe. The solid-state technology gets you up and running quickly, and HALO’s low-power pulsed transmissions make it safe to run in harbors and marinas. Dual Range mode allows you to keep an eye on distant weather cells while monitoring channel markers and high-speed watercraft up close. Advanced digital signal processing gives you a clearer view of targets, helping eliminate sea clutter, while Beam Sharpening provides enhanced separation between small or distant targets. Finally, HALO 2000 and 3000 have the same footprint as their predecessors, making it easy to upgrade your current system. It’s also compatible with a range of Simrad® chart plotters, including NSS™, NSX™, NSO™, and GO™.

Easier Operation

Designed with an intuitive interface HALO arrays make operation easier with smart features like Harbour, Offshore, Bird, and Weather modes. These Preset Modes require no manual tuning – just select your chosen mode and go. This simple approach also extends to fishing, with HALO’s powerful bird-finding capability which enables boaters to find flocks of birds and – more importantly – schools of fish at a distance.

HALO 3000 with Bird + Mode

Designed with an intuitive interface, HALO 3000 has smart features like Harbour, Offshore, Bird, and Weather modes. These Preset Modes require no manual tuning – just select your chosen mode and go. This simplified approach also extends to fishing, with HALO 3000’s powerful Bird+ mode – a must-have tool for sportfishing enthusiasts. Bird+ mode allows you to focus the full 130W of HALO 3000’s power on bird finding, enabling boaters to find schools of fish up to 8nm away.

Note: Ussage on Thailand Registered Vessel requires NBTC Registration & Licence

Key Features

 • HALO 3000 - 130W power for longer range (from 6m to up to 96nm) and higher-resolution target detection
 • Advanced pulse compression technology with beam sharpening
 • Simultaneous Dual Range operation
 • Easy operation with Harbour, Offshore, Weather, and Bird modes
 • Track up to 50 targets per defined area with ZoneTrack (two areas can be defined)
 • VelocityTrack Doppler technology for collision avoidance
 • Dangerous Target Alerts for radar and AIS targets
 • Ready instantly from standby, and in 16-25 seconds from power-on
 • Available in 4- and 6-foot arrays

More Power Matters

The HALO® 3000 array radar offers a premium experience on the water. An impressive 130 W of power – equivalent to a 25 kW magnetron radar – delivers an unrivaled combination of short- and long-range coverage that enables you to see targets from six meters (20 feet) out to 96 nautical miles with exceptional clarity. Pulse Compression technology powers confident navigation through marinas, and superior storm and hazard detection across a greater distance. The HALO® array series not only increase situational awareness and collision avoidance but also offer higher-resolution target detection you won’t find in lower-powered radars.

Safer Navigation

The HALO 3000-series boast an array of new features that make navigation safer and offer peace of mind. ZoneTrack™ brings the best of professional boating technology to recreational users, allowing them to track up to 50 vessels within a defined area, automatically detecting their course and speed. HALO’s Dangerous Target Alerts highlight range, graphical bearing, and heading of other vessels relative to yours. Meanwhile, VelocityTrack™ uses Doppler technology to show targets color-coded so you can identify potential threats at a glance. Because, when it comes to safety, situational awareness is everything.

Building on the HALO Legacy

The next generation of pulse compression radars, HALO 2000 and 3000 build on the features that have made HALO an established choice for boaters across the globe. The solid-state technology gets you up and running quickly, and HALO’s low-power pulsed transmissions make it safe to run in harbors and marinas. Dual Range mode allows you to keep an eye on distant weather cells while monitoring channel markers and high-speed watercraft up close. Advanced digital signal processing gives you a clearer view of targets, helping eliminate sea clutter, while Beam Sharpening provides enhanced separation between small or distant targets. Finally, HALO 2000 and 3000 have the same footprint as their predecessors, making it easy to upgrade your current system. It’s also compatible with a range of Simrad® chart plotters, including NSS™, NSX™, NSO™, and GO™.

Easier Operation

Designed with an intuitive interface HALO arrays make operation easier with smart features like Harbour, Offshore, Bird, and Weather modes. These Preset Modes require no manual tuning – just select your chosen mode and go. This simple approach also extends to fishing, with HALO’s powerful bird-finding capability which enables boaters to find flocks of birds and – more importantly – schools of fish at a distance.

HALO 3000 with Bird + Mode

Designed with an intuitive interface, HALO 3000 has smart features like Harbour, Offshore, Bird, and Weather modes. These Preset Modes require no manual tuning – just select your chosen mode and go. This simplified approach also extends to fishing, with HALO 3000’s powerful Bird+ mode – a must-have tool for sportfishing enthusiasts. Bird+ mode allows you to focus the full 130W of HALO 3000’s power on bird finding, enabling boaters to find schools of fish up to 8nm away.

Note: Ussage on Thailand Registered Vessel requires NBTC Registration & Licence

รูปภาพของ HALO 3004 130W Pulse Compression Radar, 4ft, 72nm
* Require NBTC in Thailand
HALO 3004 130W Pulse Compression Radar, 4ft, 72nm * Require NBTC in Thailand
Halo 3004 Radar, 130W Pedestal, 4ft Antenna, RI-50 Power Supply
SKU: ITA054058
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 000-15763-001
฿413,944.00 รวมภาษี
รูปภาพของ HALO 3006 130W Pulse Compression Radar, 6ft, 72nm
* Require NBTC in Thailand
HALO 3006 130W Pulse Compression Radar, 6ft, 72nm * Require NBTC in Thailand
Halo 3006 Radar, 130W Pedestal, 6ft Antenna, RI-50 Power Supply
SKU: ITA054059
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 000-15764-001
฿439,330.00 รวมภาษี
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อคุณสมบัติค่าคุณสมบัติ
ระยะเรดาร์96nm / 177km