ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

SeaMaster VHF Antennas

Our SeaMaster range is ideal for those boaties who don't want to remove their antennas. These antennas are a half wave design, have 3dBi gain and come hard wired with 5m of cable. This range includes a selection of antennas, mounts and cables
ผู้ผลิต: Pacific Aerials

Specifications

SpecificationsP6091P6003P6004
FrequencyVHF 156-162 MHz
RadomeStainless SteelUltraglass
FerruleNylon
Antenna TypeHalf Wave
Gain3dBi
"Marine Gain"6dB
Typical VSWR at 156.8 MHz1.2:1
DC Meter ReadingOpen Circuit
Height1.0m1.8m2.5m

Specifications

SpecificationsP6091P6003P6004
FrequencyVHF 156-162 MHz
RadomeStainless SteelUltraglass
FerruleNylon
Antenna TypeHalf Wave
Gain3dBi
"Marine Gain"6dB
Typical VSWR at 156.8 MHz1.2:1
DC Meter ReadingOpen Circuit
Height1.0m1.8m2.5m
รูปภาพของ LayDown Mount VHF Stainless Steel Antenna - 1m
LayDown Mount VHF Stainless Steel Antenna - 1m
SKU: ITA021328
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6091
€50.14 รวมภาษี
รูปภาพของ SeaMaster VHF UltraGlass Antenna - 1.8m
SeaMaster VHF UltraGlass Antenna - 1.8m
SKU: ITA021324
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6003
€45.36 รวมภาษี
รูปภาพของ SeaMaster VHF UltraGlass Antenna - 2.5m
SeaMaster VHF UltraGlass Antenna - 2.5m
SKU: ITA021325
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6004
€50.14 รวมภาษี