ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

SeaMaster Pro VHF Antennas

This range of "no cable" antennas has been designed for boaties who want to remove and refit their antennas as required. These antennas have 3dBi gain. These antennas need to be mounted on our SeaMaster Pro range of mounts.
ผู้ผลิต: Pacific Aerials

Specifications

SpecificationsP6106P6182P6101P6102 
FrequencyVHF 156-162 MHz
RadomeNylonUltraglass
FerruleNylon
Antenna TypeHelicalHalf Wave
Gain1.2dBi3dBi
"Marine Gain"2.4dB6dB
Typical VSWR at 156.8 MHz1.7:11.2:1
DC Meter ReadingOpen Circuit
Height0.45m1.0m1.8m2.5m

Specifications

SpecificationsP6106P6182P6101P6102 
FrequencyVHF 156-162 MHz
RadomeNylonUltraglass
FerruleNylon
Antenna TypeHelicalHalf Wave
Gain1.2dBi3dBi
"Marine Gain"2.4dB6dB
Typical VSWR at 156.8 MHz1.7:11.2:1
DC Meter ReadingOpen Circuit
Height0.45m1.0m1.8m2.5m
รูปภาพของ SeaMaster Pro VHF HeliFlex Antenna - 0.45m
SeaMaster Pro VHF HeliFlex Antenna - 0.45m
SKU: ITA021320
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6106
€28.17 รวมภาษี
รูปภาพของ SeaMaster Pro VHF UltraGlass Antenna - 1m
SeaMaster Pro VHF UltraGlass Antenna - 1m
SKU: ITA021318
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6182
€30.73 รวมภาษี
รูปภาพของ SeaMaster Pro VHF UltraGlass Antenna - 1.8m
SeaMaster Pro VHF UltraGlass Antenna - 1.8m
SKU: ITA021316
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6101
€35.39 รวมภาษี
รูปภาพของ SeaMaster Pro VHF UltraGlass Antenna - 2.5m
SeaMaster Pro VHF UltraGlass Antenna - 2.5m
SKU: ITA021317
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6102
€39.96 รวมภาษี