ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Challenge your limits and enjoy the freedom that comes with having more usable energy in a lightweight, no-maintenance package that’s safe, reliable, and worry-free. RELiON has one of the largest LiFePO4 product offerings available that power a range of applications, on and off the grid. Our wide variety of standard and high-performance batteries ensure we have what you need when you need it.

Legacy Series Batteries

Our deep cycle lithium batteries are the perfect drop-in replacements for Group 24, 27, 31, and 8D AGM, GEL, or lead-acid batteries. They are the perfect combination of size and capacity to fit many applications including, RV, marine, solar energy systems, and more. RELiON lithium batteries provide more energy for high consumption than traditional lead-acid batteries. They also offer ultra-fast charging and discharging, high efficiency, and longer cycle life – plus no maintenance!

High Performance HP Series?

HP Series batteries offer the capability to deliver a burst of high current for a short period of time. These current requirements are typically necessary to start a boat, generator motor, or an air conditioning compressor. Depending on the application, a single RELiON HP battery can be used for starting then double as a house needs power source. These batteries provide the high power needed to start your motor or generator, even after hours of powering your electronics. RELiON’s HP Series batteries are a perfect compromise between the unique demands of starting service and deep cycling, low amp draw service.

Specifications:

ModelBCI
Size
Nominal DischargeChargingMechanical
Volt
V
Capacity
Ah
Max in seriesContinous
A
Peak
A
RecommendedMaxDimensions
L x W x H
Weight
kg
Terminal Type
RB12-12.8V12110A20A (8sec)0.5-5A10A151x98x101mm1.65F2
RB52-52450A100A (8sec)2.5-25A52A197x166x173mm6.2M8x1.25
RB602460360A140A (8sec)12A60A260x168x210mm7.2
RB7575475A150A (8sec)3.7-37.5A75A10.7
RV80278080A160A (8sec)4-40A80A305x168x210mm11.3
RB100311006100A200A (8sec)5-50A100A329x172x223mm11.98
RB100-HP1100A800A (8sec)13.5
RB2008D2006100A100A (8sec)15-50A522x267x220mm27.7
RB300300100A200A (8sec)15-5034.36
RB300-HP1100A800A (2sec)15-50A37.5
RB24V10025.6V100100A500A (8sec)5-50A27.7

** Please visit relion website at https://relionbattery.com for full specifications and details.

NOTE:
Due to significant fluctuation in Freight and Importing costs, the prices shown here are ESTIMATION only. You may order online and we will then get back to you with E-Mail to confirm stock or landing costs in case-by-case situation.

 

Challenge your limits and enjoy the freedom that comes with having more usable energy in a lightweight, no-maintenance package that’s safe, reliable, and worry-free. RELiON has one of the largest LiFePO4 product offerings available that power a range of applications, on and off the grid. Our wide variety of standard and high-performance batteries ensure we have what you need when you need it.

Legacy Series Batteries

Our deep cycle lithium batteries are the perfect drop-in replacements for Group 24, 27, 31, and 8D AGM, GEL, or lead-acid batteries. They are the perfect combination of size and capacity to fit many applications including, RV, marine, solar energy systems, and more. RELiON lithium batteries provide more energy for high consumption than traditional lead-acid batteries. They also offer ultra-fast charging and discharging, high efficiency, and longer cycle life – plus no maintenance!

High Performance HP Series?

HP Series batteries offer the capability to deliver a burst of high current for a short period of time. These current requirements are typically necessary to start a boat, generator motor, or an air conditioning compressor. Depending on the application, a single RELiON HP battery can be used for starting then double as a house needs power source. These batteries provide the high power needed to start your motor or generator, even after hours of powering your electronics. RELiON’s HP Series batteries are a perfect compromise between the unique demands of starting service and deep cycling, low amp draw service.

Specifications:

ModelBCI
Size
Nominal DischargeChargingMechanical
Volt
V
Capacity
Ah
Max in seriesContinous
A
Peak
A
RecommendedMaxDimensions
L x W x H
Weight
kg
Terminal Type
RB12-12.8V12110A20A (8sec)0.5-5A10A151x98x101mm1.65F2
RB52-52450A100A (8sec)2.5-25A52A197x166x173mm6.2M8x1.25
RB602460360A140A (8sec)12A60A260x168x210mm7.2
RB7575475A150A (8sec)3.7-37.5A75A10.7
RV80278080A160A (8sec)4-40A80A305x168x210mm11.3
RB100311006100A200A (8sec)5-50A100A329x172x223mm11.98
RB100-HP1100A800A (8sec)13.5
RB2008D2006100A100A (8sec)15-50A522x267x220mm27.7
RB300300100A200A (8sec)15-5034.36
RB300-HP1100A800A (2sec)15-50A37.5
RB24V10025.6V100100A500A (8sec)5-50A27.7

** Please visit relion website at https://relionbattery.com for full specifications and details.

NOTE:
Due to significant fluctuation in Freight and Importing costs, the prices shown here are ESTIMATION only. You may order online and we will then get back to you with E-Mail to confirm stock or landing costs in case-by-case situation.

 

รูปภาพของ Relion RB12, 12V, 12Ah Battery
Relion RB12, 12V, 12Ah Battery
Relion Legacy Series Battery, 12.8V, 12Ah, 151x98x101mm, 1.65kg
SKU: ITA051339
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: RB12
€143.45 รวมภาษี
รูปภาพของ Relion RB52, 12V, 52Ah Battery
Relion RB52, 12V, 52Ah Battery
Relion Legacy Series Battery, 12.8V, 52Ah, 197x166x173mm, 6.2kg
SKU: ITA054112
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: RB52
€607.09 รวมภาษี
รูปภาพของ Relion RB60, 12V, 60Ah Battery
Relion RB60, 12V, 60Ah Battery
Relion Legacy Series Battery, 12.8V, 60Ah, 260x168x210mm, 7.2kg
SKU: ITA054113
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: RB60
€662.29 รวมภาษี
รูปภาพของ Relion RB75, 12V, 75Ah Battery
Relion RB75, 12V, 75Ah Battery
Relion Legacy Series Battery, 12.8V, 75Ah, 260x168x210mm, 10.7kg
SKU: ITA054114
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: RB75
€894.11 รวมภาษี
รูปภาพของ Relion RB80, 12V, 80Ah Battery
Relion RB80, 12V, 80Ah Battery
Relion Legacy Series Battery, 12.8V, 80Ah, 305x168x210mm, 11.3kg
SKU: ITA054115
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: RB80
€933.83 รวมภาษี
รูปภาพของ Relion RB100, 12V, 100Ah Battery
Relion RB100, 12V, 100Ah Battery
Relion Legacy Series Battery, 12.8V, 100Ah, 329x172x223mm, 11.98kg
SKU: ITA054116
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: RB100
€889.49 รวมภาษี
รูปภาพของ Relion RB100-HP, 12V, Ah Battery - High Power
Relion RB100-HP, 12V, Ah Battery - High Power
Relion High Power Series Battery, 12.8V, Ah, 329x172x223mm, 13.5kg
SKU: ITA054117
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: RB100-HP
€1192.14 รวมภาษี
รูปภาพของ Relion RB200, 12V, 200Ah Battery
Relion RB200, 12V, 200Ah Battery
Relion Legacy Series Battery, 12.8V, 200Ah, 522x267x220mm, 27.7kg
SKU: ITA054118
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: RB200
€1984.23 รวมภาษี
รูปภาพของ Relion RB300, 12V, 300Ah Battery
Relion RB300, 12V, 300Ah Battery
Relion Legacy Series Battery, 12.8V, 300Ah, 522x267x220mm, 34.36kg
SKU: ITA054119
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: RB300
€2873.69 รวมภาษี
รูปภาพของ Relion RB300-HP, 12V, Ah Battery - High Power
Relion RB300-HP, 12V, Ah Battery - High Power
Relion High Power Series Battery, 12.8V, Ah, 522x267x220mm, 37.5kg
SKU: ITA054120
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: RB300-HP
€3267.46 รวมภาษี
รูปภาพของ Relion RB24V100, 24V, 100Ah Battery
Relion RB24V100, 24V, 100Ah Battery
Relion Legacy Series Battery, 25.6V, 100Ah, 522x267x220mm, 27.7kg
SKU: ITA054121
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: RB24V100
€2262.92 รวมภาษี