ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

ProSportHD Series Global Charger - Now with Lithium Support

On-Board Waterproof Battery charger supporting 12V, 24V and even 36V battery banks. Perfect for small installations like trailer boats and Bass Boats.
ผู้ผลิต: ProMariner

On-Board Waterproof Battery Charger

ProSportHD series 4 boasts a new aggressive heavy duty tri-surface heatsink design. This lightweight design delivers faster charging through optimal cooling, while delivering true rated constant current charging amps during charge mode. User selectable charging profiles for Flooded, AGM, Gel and ProMariner approved LiFePO4** chemistries.

ProSportHD’s enhanced microprocessor and software control sports a dashboard of new digital features including: fuel gauge style Charge Completion Monitor, Charge Mode LED bar, individual dual mode Full / Fault Battery indicators and 4 digitally selectable performance charge profiles.

Fully automatic multi-stage charging enhances battery performance with 5 sequential stages: Analyzing, Charging, Conditioning, Auto Maintain (Energy Saver) and a once a month storage recondition mode that’s safe for short and long term storage. System Check OK and Battery Status indicators provide real time installation and battery fault status feedback. Designed for use in harsh environments with industrial grade jacketed DC and AC power cables which include molded strain reliefs and wire splitters. Listed and certified to CE, RCM, CSA and UL Marine 1236, new energy efficient CEC and DOE requirements. 3 Year warranty with built-in safety features including dual inline waterproof fuses, reverse polarity, over-temperature, over-current, over-voltage and ignition protection.

Features:

 • ProMariner Digital Technology
 • Distributed-On-Demand™ Technology
 • Heavy Duty Tri-Surface Extruded Heat Sink Design
 • Expanded LED Display with Completion Status Gauge
 • Lightweight Design
 • Auto-Maintain Energy Saver Mode
 • Fully Automatic 5-Stage Digital Performance Charging
 • Built-in Quality and Safety
 • Easy Installation and Operation
 • 3 Year Warranty

Specifications:

ModelProSportHD
6
ProSportHD
12
ProSportHD
20
ProSportHD
20 Plus
Part #44023
ITA001089
44026
ITA001090
44028
ITA001091
44029
ITA001092
DC Voltage Systems12V12V/24V12V/24V/36V
Amps6A12A20A20A
No. of Batteries1 Bank2 Banks3 Banks
AC & DC Cable Length6'6'/6'6'/6'/6'
Size7.9"x7.7"x2.9"7.9"x11.3"x2.9"7.9"x13.6"x2.9"
Weight3.8 lbs6.4 lbs8.2 lbs8.8 lbs
Input Voltage100–240V AC 50/60Hz
/ 2A
Max Current Draw2A3A5A
AC PlugIEC c14

On-Board Waterproof Battery Charger

ProSportHD series 4 boasts a new aggressive heavy duty tri-surface heatsink design. This lightweight design delivers faster charging through optimal cooling, while delivering true rated constant current charging amps during charge mode. User selectable charging profiles for Flooded, AGM, Gel and ProMariner approved LiFePO4** chemistries.

ProSportHD’s enhanced microprocessor and software control sports a dashboard of new digital features including: fuel gauge style Charge Completion Monitor, Charge Mode LED bar, individual dual mode Full / Fault Battery indicators and 4 digitally selectable performance charge profiles.

Fully automatic multi-stage charging enhances battery performance with 5 sequential stages: Analyzing, Charging, Conditioning, Auto Maintain (Energy Saver) and a once a month storage recondition mode that’s safe for short and long term storage. System Check OK and Battery Status indicators provide real time installation and battery fault status feedback. Designed for use in harsh environments with industrial grade jacketed DC and AC power cables which include molded strain reliefs and wire splitters. Listed and certified to CE, RCM, CSA and UL Marine 1236, new energy efficient CEC and DOE requirements. 3 Year warranty with built-in safety features including dual inline waterproof fuses, reverse polarity, over-temperature, over-current, over-voltage and ignition protection.

Features:

 • ProMariner Digital Technology
 • Distributed-On-Demand™ Technology
 • Heavy Duty Tri-Surface Extruded Heat Sink Design
 • Expanded LED Display with Completion Status Gauge
 • Lightweight Design
 • Auto-Maintain Energy Saver Mode
 • Fully Automatic 5-Stage Digital Performance Charging
 • Built-in Quality and Safety
 • Easy Installation and Operation
 • 3 Year Warranty

Specifications:

ModelProSportHD
6
ProSportHD
12
ProSportHD
20
ProSportHD
20 Plus
Part #44023
ITA001089
44026
ITA001090
44028
ITA001091
44029
ITA001092
DC Voltage Systems12V12V/24V12V/24V/36V
Amps6A12A20A20A
No. of Batteries1 Bank2 Banks3 Banks
AC & DC Cable Length6'6'/6'6'/6'/6'
Size7.9"x7.7"x2.9"7.9"x11.3"x2.9"7.9"x13.6"x2.9"
Weight3.8 lbs6.4 lbs8.2 lbs8.8 lbs
Input Voltage100–240V AC 50/60Hz
/ 2A
Max Current Draw2A3A5A
AC PlugIEC c14
รูปภาพของ ProSportHD 6 - 6 Amp, 1-bank
ProSportHD 6 - 6 Amp, 1-bank
Suitable for 1x 12V Battery
SKU: ITA001089
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 44023
฿7,516.00 รวมภาษี
รูปภาพของ ProSportHD 12 - 12 Amp, 2-bank
ProSportHD 12 - 12 Amp, 2-bank
Suitable for: 2x 12V or 1x 24V Battery
SKU: ITA001090
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 44026
฿9,664.00 รวมภาษี
รูปภาพของ ProSportHD 20 - 20 Amp 2-bank
ProSportHD 20 - 20 Amp 2-bank
Suitable for: 2x 12V or 1x 24 Battery
SKU: ITA001091
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 44028
฿12,885.00 รวมภาษี
รูปภาพของ ProSportHD 20+ -20 Amp 3-bank
ProSportHD 20+ -20 Amp 3-bank
Suitable for: 3x 12V or 1x 12V & 1Xx 24 or 1x 36V Battery
SKU: ITA001092
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 44029
฿13,003.00 รวมภาษี