ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

LongReach Pro VHF Antennas

This range of "no cable" antennas is ideal for the larger boats. There are a number of antennas and mounting options in the range. The antennas are available as half waves or colinears and are excellent performing antennas. This range has polished stainless steel ferrules and are very elegant looking antennas.
ผู้ผลิต: Pacific Aerials

Specifications

SpecificationsP6121P6123P6122
FrequencyVHF 156-162 MHz
RadomeUltraglass
FerruleStainless Steel
Antenna TypeHalf WaveColinear
Gain3dBi6dBi
"Marine Gain"6dB9dB
Typical VSWR at 156.8 MHz1.2:1
DC Meter ReadingOpen Circuit
Height1.8m2.5m2.5m

Specifications

SpecificationsP6121P6123P6122
FrequencyVHF 156-162 MHz
RadomeUltraglass
FerruleStainless Steel
Antenna TypeHalf WaveColinear
Gain3dBi6dBi
"Marine Gain"6dB9dB
Typical VSWR at 156.8 MHz1.2:1
DC Meter ReadingOpen Circuit
Height1.8m2.5m2.5m
รูปภาพของ LongReach Pro VHF UltraGlass Antenna - 1.8m
LongReach Pro VHF UltraGlass Antenna - 1.8m
SKU: ITA021334
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6121
€44.38 รวมภาษี
รูปภาพของ LongReach Pro VHF UltraGlass Antenna - 2.5m
LongReach Pro VHF UltraGlass Antenna - 2.5m
SKU: ITA021335
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6123
€49.11 รวมภาษี
รูปภาพของ LongReach Pro VHF UltraGlass Antenna, Colinear - 2.5m
LongReach Pro VHF UltraGlass Antenna, Colinear - 2.5m
SKU: ITA021336
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6122
€62.46 รวมภาษี