ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

LongReach Pro AM/FM Antennas

LongReach antennas are superbly finished, with glossy UltraGlass and stainless steel ferrules to enhance the appearance and strength of the antenna. LongReach antennas are designed for customers who demand the best.
ผู้ผลิต: Pacific Aerials

Pro Series Antennas are a breakthrough: the only marine antennas in the world which can be removed and remounted on the boat at the user's convenience. The cable is hardwired to the Pro Series mount, so the antenna can be removed without pulling or cutting the cable.

LongReach Pro Series antennas must be used with LongReach Pro Series Mounts, which give the options of side, deck or rail mounting your antenna.

Specifications

SpecificationsP6141P6142
FrequencyAM/FM
RadomeUltraglass
FerruleStainless Steel
Antenna TypeTuned Dipole
DC Meter ReadingOpen Circuit
Height1.8m2.5m

Pro Series Antennas are a breakthrough: the only marine antennas in the world which can be removed and remounted on the boat at the user's convenience. The cable is hardwired to the Pro Series mount, so the antenna can be removed without pulling or cutting the cable.

LongReach Pro Series antennas must be used with LongReach Pro Series Mounts, which give the options of side, deck or rail mounting your antenna.

Specifications

SpecificationsP6141P6142
FrequencyAM/FM
RadomeUltraglass
FerruleStainless Steel
Antenna TypeTuned Dipole
DC Meter ReadingOpen Circuit
Height1.8m2.5m
รูปภาพของ LongReach Pro AM/FM UltraGlass Antenna - 1.8m
LongReach Pro AM/FM UltraGlass Antenna - 1.8m
SKU: ITA021373
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6141
€44.97 รวมภาษี
รูปภาพของ LongReach Pro AM/FM UltraGlass Antenna - 2.5m
LongReach Pro AM/FM UltraGlass Antenna - 2.5m
SKU: ITA021374
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6142
€49.76 รวมภาษี