ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Limited Clearance Shaft Anodes, Aluminum, Metric

Collar Anodes for shafts with limited clearance to mount a anode. Made from Aluminum.
ผู้ผลิต: Martyr , Tecnoseal

Easy installation underwater. Bolt retaining washers prevent the anode from falling off.

Easy installation underwater. Bolt retaining washers prevent the anode from falling off.

Limited Clearance Shaft Collar Anode Metric, Aluminum, 25mm
SKU: ITA000898
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMC25AL, Tecnoseal: 00551LAL
€23.85 รวมภาษี
Limited Clearance Shaft Collar Anode Metric, Aluminum, 28mm
SKU: ITA000900
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMC28AL, Tecnoseal: 00553LAL
€22.76 รวมภาษี
Limited Clearance Shaft Collar Anode Metric, Aluminum, 30mm
SKU: ITA000901
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMC30AL, Tecnoseal: 00555LAL
€23.31 รวมภาษี
Limited Clearance Shaft Collar Anode Metric, Aluminum, 35mm
SKU: ITA000902
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMC35AL, Tecnoseal: 00557LAL
€28.18 รวมภาษี
Limited Clearance Shaft Collar Anode Metric, Aluminum, 40mm
SKU: ITA000903
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMC40AL, Tecnoseal: 00558AL
€37.94 รวมภาษี
Limited Clearance Shaft Collar Anode Metric, Aluminum, 45mm
SKU: ITA000904
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMC45A, Tecnoseal: 00559AL
€39.29 รวมภาษี
Limited Clearance Shaft Collar Anode Metric, Aluminum, 50mm
SKU: ITA000905
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMC50A, Tecnoseal: 00560AL
€43.90 รวมภาษี
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อคุณสมบัติค่าคุณสมบัติ
วัสดุAluminum